Dokumentai

 

2018-03-27 Įsakymas Nr. V-279

Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo


2018-02-19 Įsakymas Nr. V-146

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1521 „Dėl valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

2005-07-21 Įsakymas Nr. ISAK-1521


Valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatai (aktuali redakcija).

 

2014-08-01 Įsakymas Nr. V-707

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1521 „Dėl valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

1 priedas. Valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybinių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kompetencijos ir vadybinės veiklos vertinimo kriterijai. 2 priedas. Rekomendacijos valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kompetencijos aplankui rengti

3 priedas. Valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kompetencijos pagrindimo ataskaita

4 priedas. Valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų atestacijos pažyma

5 priedas. Valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos pažyma

8 priedas. Valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų, vadovų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos ir kompetencijos tobulinimo planas

9 priedas. Valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos ir kompetencijos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai pagrindimo ataskaita

 

2011-07-01 įsakymas Nr. V-1194

Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo (2015-04-28 Nr. V-399; 2016-12-01 Nr. V-1083; 2017-07-28 Nr. V-621; 2018-02-06 Nr. V-109; 2018-02-12 Nr. V-136, 2018-10-30 Nr. V-861) Galiojanti suvestinė redakcija