Vadovų veiklos vertinimas

 

Vadovų veiklos vertinimas

Švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimas vykdomas pagal Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatus.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. V-279

Reikalavimai švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai

 

Vadovų atestacija

Valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacija nevykdoma nuo 2018 m. vasario 19 d.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-146

 

Archyvinė medžiaga

Dokumentai

Konsultantų sąrašas