Švietimo įstaigų vadovų rezervas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 56 straipsnio 14 punktu švietimo ir mokslo ministras 2018 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-393 „Dėl švietimo įstaigų vadovų rezervo reglamento patvirtinimo“ patvirtino švietimo įstaigų vadovų rezervo reglamentą. Reglamentas nustato, kad rezervą sudaro keturios asmenų, atitinkančių švietimo įstaigos vadovui keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalyje nustatytą reikalavimą, grupės:

1 grupę sudaro asmenys, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka įsivertinę vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, tačiau dar nedirbę švietimo įstaigos vadovais;

2 grupę sudaro asmenys, baigę švietimo įstaigos vadovo kadenciją, turintys vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų įvertinimą, bet ne ilgiau kaip 5 metus nedirbantys švietimo įstaigos vadovais;

3 grupę sudaro asmenys, dar neįsivertinę vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų, tačiau tikslingai to siekiantys, turintys gebėjimų vadovauti suaugusių asmenų grupėms ir turintys švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) ar jų įgaliotos institucijos arba asmens, einančio švietimo įstaigos vadovo pareigas, rekomendaciją;

4 grupę sudaro asmenys, einantys švietimo įstaigos vadovo pareigas, turintys sėkmingo vadovavimo švietimo įstaigai patirties ir pasirengę konsultuoti kitus švietimo įstaigų vadovus.

Asmenys, siekiantys būti įtraukti į rezervą, nuo 2019 metų sausio 3 d. turi kreiptis į Nacionalinę švietimo agentūrą, užpildyti prašymą būti švietimo įstaigų vadovų rezerve ir pateikti reglamento 19 punkte nustatytus dokumentus.