Statistika

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. atlikti 184 asmenų, siekiančių eiti švietimo įstaigų vadovų pareigas (toliau – pretendentas), kompetencijų vertinimai. Iš jų 43 pretendentai (24 %) atitiko pakankamo lygio reikalavimus. Pateikiame pretendentų vertinimo rezultatų pasiskirstymą pagal darbo patirtį, turimą vadovų kvalifikacinę kategoriją, lytį, amžiaus grupes ir kvalifikacinį laipsnį.

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal darbo patirtį:

 Patirtis  Vertinta  Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Pedagogai, turintys vadybinę patirtį 63 9  14,3
 Ne švietimo įstaigos vadovo 17 5  29,4
 Švietimo įstaigos vadovo pavaduotojo 53  15 28,3
 Švietimo įstaigos vadovo 51  14 27,5

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal turimą vadovų kvalifikacinę kategoriją:

Vadovų kvalifikacinė kategorija* Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
Be kategorijos 97 20 20,6
Trečioji kvalifikacinė kategorija 16 5 31,3
Antroji kvalifikacinė kategorija 24 5 20,8
Pirmoji kvalifikacinė kategorija 15 6 40,0

*Pretendentai, nurodę kvalifikacinę kategoriją.

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal lytį:

Lytis  Vertinta Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Vyrai  28 5 17,9
 Moterys  156 38  24,4

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal amžiaus grupes:

Amžiaus grupė Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
iki 29 m. 3 1 33,3
30-39 m. 54 7 13,3
40-49 m. 53 15 28,3
nuo 50 m. 74 20 27,0

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal kvalifikacinį laipsnį:

Kvalifikacinis laipsnis Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
Bakalauro 76 17 22,4
Magistro 100 22 22,0
Daktaro 8 4 50,0

 

Švietimo įstaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos turi būti ne žemesnio kaip pakankamo lygio.

Vertinamos kompetencijos:

Asmeninis veiksmingumas

Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas

Mokėjimas mokytis

Vadovavimas žmonėms

Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi


Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. atlikti 329 asmenų, siekiančių eiti švietimo įstaigų vadovų pareigas (toliau – pretendentas), kompetencijų vertinimai. Iš jų 79 pretendentai (24 %) atitiko pakankamo lygio reikalavimus. Pateikiame pretendentų vertinimo rezultatų pasiskirstymą pagal darbo patirtį, turimą vadovų kvalifikacinę kategoriją, lytį ir amžiaus grupes.

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal darbo patirtį:

 Patirtis  Vertinta  Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Tik pedagoginė 130  16  12
 Ne švietimo įstaigos vadovo  18  4  22
 Švietimo įstaigos vadovo pavaduotojo 97  25 26
 Švietimo įstaigos vadovo  84  34  41

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal turimą vadovų kvalifikacinę kategoriją:

Vadovų kvalifikacinė kategorija Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
Be kategorijos 207 31 15
Trečioji kvalifikacinė kategorija 47 16 34
Antroji kvalifikacinė kategorija 49 21 43
Pirmoji kvalifikacinė kategorija 26 11 42

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal lytį:

Lytis  Vertinta Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Vyrai  53 17  32
 Moterys  276 62  23

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal amžiaus grupes:

Amžiaus grupė Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
iki 29 m. 6 1 17
30-39 m. 70 10 14
40-49 m. 131 29 22
nuo 50 m. 122 39 32

 

Švietimo įstaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos turi būti ne žemesnio kaip pakankamo lygio.

Vertinamos kompetencijos:

Asmeninis veiksmingumas

Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas

Mokėjimas mokytis

Vadovavimas žmonėms

Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi

 

Pretendentų duomenis pagal savivaldybes rasite čia.


Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. vasario 6 d. atlikti 393 asmenų, siekiančių eiti švietimo įstaigų vadovų pareigas (toliau – pretendentas), kompetencijų vertinimai. Iš jų 86 pretendentai (22 %) atitiko pakankamo lygio reikalavimus. Pateikiame pretendentų vertinimo rezultatų pasiskirstymą pagal darbo patirtį, turimą vadovų kvalifikacinę kategoriją, lytį ir amžiaus grupes.

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal darbo patirtį:

 Patirtis  Vertinta  Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Tik pedagoginė 151  17  12
 Ne švietimo įstaigos vadovo  32  3  10
 Švietimo įstaigos vadovo pavaduotojo 137  40  30
 Švietimo įstaigos vadovo  73  25  35

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal turimą vadovų kvalifikacinę kategoriją:

Vadovų kvalifikacinė kategorija Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
Be kategorijos 259 40 16
Trečioji kvalifikacinė kategorija 65 17 27
Antroji kvalifikacinė kategorija 56 21 38
Pirmoji kvalifikacinė kategorija 13 8 62

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal lytį:

Lytis  Vertinta Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Vyrai  72 21  30
 Moterys  321 65  21

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal amžiaus grupes:

Amžiaus grupė Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
iki 29 m. 10 1 10
30-39 m. 89 11 13
40-49 m. 171 42 25
nuo 50 m. 123 32 27

 

Švietimo įstaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos turi būti ne žemesnio nei pakankamo lygio (3 balai). Pateikiame visų pretendentų kompetencijų įvertinimo balų vidurkius ir detalią informaciją apie atskirų gebėjimų vertinimo rezultatus:

Asmeninis veiksmingumas 3,01
Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas 2,30
Mokėjimas mokytis 2,96
Vadovavimas žmonėms  2,42
Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi  2,33

 

Pretendentų duomenis pagal savivaldybes rasite čia.


Nuo 2015 m. liepos 30 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. atlikti 608 asmenų, siekiančių eiti švietimo įstaigų vadovų pareigas (toliau – pretendentas), kompetencijų vertinimai. Iš jų 212 pretendentų (35 %) atitiko pakankamo lygio reikalavimus ir 396 pretendentai (65 %) neatitiko pakankamo lygio reikalavimų. Pateikiame pretendentų vertinimo rezultatų pasiskirstymą pagal darbo patirtį, turimą vadovų kvalifikacinę kategoriją, lytį ir amžiaus grupes.

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal darbo patirtį:

 Patirtis  Vertinta  Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Tik pedagoginė  234  44  19
 Ne švietimo įstaigos vadovo  41  9  22
 Švietimo įstaigos vadovo pavaduotojo  265  123  46
 Švietimo įstaigos vadovo  68  36  53

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal turimą vadovų kvalifikacinę kategoriją:

Vadovų kvalifikacinė kategorija Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
Be kategorijos 396 98 25
Trečioji kvalifikacinė kategorija 76 32 42
Antroji kvalifikacinė kategorija 124 73 59
Pirmoji kvalifikacinė kategorija 12 9 75

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal lytį:

Lytis  Vertinta Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Vyrai  129  44  34
 Moterys  479  168  35

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal amžiaus grupes:

Amžiaus grupė Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
iki 29 m. 23 7 30
30-39 m. 144 40 28
40-49 m. 256 94 37
nuo 50 m. 185 71 38

 

Švietimo įstaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos turi būti ne žemesnio nei pakankamo lygio (3 balai). Pateikiame visų pretendentų kompetencijų įvertinimo balų vidurkius:

Kompetencija Balų vidurkis
Asmeninis veiksmingumas 3,02
Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas 2,52
Mokėjimas mokytis 3,11
Vadovavimas žmonėms  2,55
Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi  2,59

 

 

2011–2014 m.

Per trejetą metų (nuo 2011 iki 2014 m.) pagal 2011 metų liepos 1 dienos LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintą naują konkursų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarką Lietuvos Respublikoje įvairių tipų švietimo įstaigų vadovų pareigoms buvo išrinkti 152 asmenys. Nauji vadovai pradėjo vadovauti 81 bendrojo ugdymo įstaigai, 33 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms ir 5 profesinio mokymo įstaigoms. Dar 33 naujus vadovus gavo kitų tipų švietimo įstaigos – daugiafunkciai centrai, pedagoginės psichologinės tarnybos, pedagogų švietimo, suaugusiųjų mokymo, kūno kultūros ir sporto centrai, specialiosios, meno, lengvosios atletikos mokyklos ir pan.

Visų naujųjų vadovų amžiaus vidurkis – 45 metai. Jauniausiajam atrankos dieną buvo suėję 31 metai, vyriausiajam – 65 metai. Pagal amžiaus grupes jie pasiskirstė taip:
iki 35 metų – 8;
36-40 metų – 28;
41-45 metų – 45;
46-50 metų – 32;
51-55 metų – 29;
56-60 metų – 9;
61 ir daugiau metų – 1.

Iki paskyrimo į naujas vadovavimo pareigas jie turėjo labai nevienodą vadovaujančiojo darbo patirtį. Dvidešimt vienas pretendentas visai neturėjo realaus vadovavimo įstaigai patirties, devyni turėjo vadovavimo ne švietimo įstaigai patirtį, trisdešimt du turėjo švietimo įstaigos vadovo (direktoriaus) patirties. Absoliučią daugumą naujųjų vadovų sudarė buvę švietimo įstaigų vadovų pavaduotojai. Tokių būta net devyniasdešimt.

Margai atrodo ir įgytų vadybinių kategorijų situacija. Pradėdami vadovo darbą, vadybinės kategorijos visai neturėjo 69 asmenys, trečiąją kategoriją turėjo 35 asmenys, antrąją – 46. Du naujieji švietimo įstaigų vadovai jau turėjo pirmąją vadybinę kategoriją.

Vadovais tapo 126 moterys ir 26 vyrai.