Informacija

 

Pasikeitus Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašui (švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. V-456 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“), Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros nuo 2014 m. balandžio 24 d. ir vėliau vertintų pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo ataskaitos galioja septynerius metus nuo pretendento kompetencijų vertinimo dienos.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. V-456

 

Daugiau informacijos: el. paštas snieguole.dinapiene@nsa.smm.lt, tel. +370 672 75 700, +370 604 08 489

 

 


Pasikeitus Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašui (2015 m. balandžio 28 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-399 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“), Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išduotos pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo ataskaitos galioja penkerius metus nuo jų išdavimo dienos.
Turintys iki 2015 m. liepos 31 d. išduotas kompetencijų vertinimo ataskaitas ir norintys dalyvauti konkursuose švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti asmenys konkursų organizatoriams privalo pateikti pažymą apie senosios formos ataskaitos balų vidurkio perskaičiavimą pagal naują tvarką. NMVA tokias pažymas išduoda per 1-2 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.
Teisę dalyvauti konkursuose švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti suteikia tik tos kompetencijų vertinimo ataskaitos, kuriose yra išvada apie tai, kad pretendentas atitinka „Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo“ 7 punktą. Vyksta tik tokių ataskaitų kompetencijų vertinimo balų perskaičiavimas.
Dėl pažymų išdavimo kreiptis el.p.: 
snieguole.dinapiene@nsa.smm.lt, tel. +370 672 75 700, +370 604 08 489