Dokumentai

 

 2011-07-01 įsakymas Nr. V-1193

„Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012-12-12 Nr. V-1740; 2015-04-28 Nr. V-398; 2016-12-01 Nr. V-1082; 2018-02-01 Nr. V-90; 2018-03-27 Nr. V-293) Galiojanti suvestinė redakcija

2011-07-01 įsakymas  Nr. V-1194

„Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (2015-04-28 Nr. V-399; 2016-12-01 Nr. V-1083; 2017-07-28 Nr. V-621; 2018-02-06 Nr. V-109; 2018-02-12 Nr. V-136, 2018-10-30 Nr. V-861; 2019-04-19 Nr. V-456; 2019-12-17 Nr. V-1505) Galiojanti suvestinė redakcija