Švietimo problemos analizės

 

Švietimo problemos analizė – Švietimo ir mokslo ministerijos leidinių serija, skirta politikams, savivaldybių švietimo padalinių specialistams ir plačiajai visuomenei, nušviečianti kylančias ir sprendžiamas švietimo problemas. Švietimo problemos analizės leidiniuose pateikiama glausta, konkreti ir aktuali švietimo sistemos funkcionavimo problemų analizė. Trumpoje politikos problemos apžvalgoje, remiantis įvairių tyrimų rezultatais,  kiekybinių ir kokybinių duomenų analize, įvairiais literatūros šaltiniais, aptariamos problemos sprendimo galimybės arba pateikiamos rekomendacijos.

 

2016 m.:

Švietimo priežiūra Lietuvoje: ką dar stiprinti ir tobulinti? (2016 m. lapkritis)

Ar ugdymo planai padeda siekti geresnės ugdymo(si) kokybės? Atsakymas – klasėje! (2016 m. lapkritis)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimas: kas? kodėl? kaip? kada? (2016 m. rugsėjis)

Savišvietos ir neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas (2016 m. birželis)

Kodėl ir kaip keičiame mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą bendrajame ugdyme (2016 m. kovas)

Mokytojų skaičius: perteklius ar trūkumas? (2016 m. kovas)

Progimnazijų ir pagrindinių mokyklų paskirtis ir vieta bendrojo ugdymo sistemoje (2016 m. kovas)

 

2015 m.:

 

Kaip rengiami mokytojai?   (2015 m. gruodis)

Mokymosi pagalba bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams: padėtis ir problemos (2015 m. gruodis)

Socializacijos centrai: užsienio šalių patirtis (2015 m. lapkritis)

Vaiko brandumas mokyklai – kas tai? (2015 m. lapkritis)

Prevencinės programos, jų vieta mokyklos gyvenime (2015 m. lapkritis)

Kaip mokykloje socialiai teisingai paskirstyti dėmesį berniukams ir mergaitėms? (2015 m. lapkritis)

Mokinių sveikata: kaip ją išsaugoti? (2015 m. lapkritis)

Pradinio ugdymo organizavimo ypatumai: kiek tai turi įtakos mokinių pasiekimams? (2015 m. lapkritis)

STE(A)M neformalusis vaikų švietimas: problemos ir galimybės  (2015 m. rugsėjis)

Kaip valdomi, paskirstomi ir naudojami švietimo ištekliai (2015 m. rugpjūtis)

Suaugusiųjų mokymasis: kiek mokosi, ką moka, ar turi galimybių mokytis?  (2015 m. birželis)


2014 m.:

Kitas žvilgsnis į ugdymo procesą. Ką apie pamoką galvoja mokytojai, mokiniai, tėvai ir išorės vertintojai? (2014 m. gruodis)

Matematinis raštingumas PISA tyrimų pagrindu (2014 m. lapkritis)

Ką apie Lietuvos mokinių gebėjimus skaityti sako PISA 2012 tyrimas (2014 m. lapkritis)

Lietuvos penkiolikmečių gamtamokslinis raštingumas pagal PISA tyrimų duomenis. Kaip jį pagerinti? (2014 m. lapkritis)

Kaip pagerinti mokinių pasiekimus? PISA tyrimo įžvalgos ir Europos šalių patirtis (2014 m. spalis)

Medijų ir informacinis raštingumas Lietuvoje: laikas keisti požiūrį? (2014 m. spalis)

Ar mokyklos rodo dėmesį personalui ir mokinių tėvams? (2014 rugsėjis)

Patyčių problema mokykloje ir jų prevencija  (2014 rugsėjis)


2013 m.:

Nuo ugdymo profiliavimo iki šiuolaikinio individualizavimo (2013 gruodis)

Mokėjimo mokytis kompetencija: sampratos ir ugdymas (2013 gruodis)

Mokinių mąstymo gebėjimų ugdymas (2013 gruodis)

Švietimo kokybė (2013 lapkritis)

Technologinis ugdymas, situacija, galimybės, perspektyvos (2013 spalis)

Lituanistinio ugdymo – ugdymo Lietuvai – svarba, problemos ir galimybės (2013 rugpjūtis)

Mokyklų vertinimai – jų veiklos tobulinimui: ES tendencijos ir modeliai  (2013 rugpjūtis)

Pilietinio ugdymo įgyvendinimo politika  (2013 gegužė)

Ar moka penkiolikmečiai skaityti?  (2013 gegužė)

Jaunimo psichinė sveikata ir savižudybės  (2013 balandis)


2012 m.:

Neformaliojo ugdymo aktualijos (2012 gruodis)

Kuo bus naudingi Lietuvai kuriami sektoriniai praktinio mokymo centrai (2012 gruodis)

Suaugusiųjų švietimas: aktualijos ir tendencijos (2012 lapkritis)

Ko siekiame kurdami nacionalinę kvalifikacijų sandarą? (2012 lapkritis)

Valstybinė švietimo strategija 2013-2022 m.: tikslai, problemos, tobulinimo kryptys (2012 spalis)

Savitos mokyklos: netradicinės, alternatyvios ar tiesiog kitokios? (2012 rugsėjis)

Profesinio mokymo įstaigų pertvarka: siekis, galimybės, nauda (2012 rugsėjis)

Lietuvių kalbos pamoka pagrindinėje mokykloje (aštunta klasė) (2012 rugsėjis)

Ikimokyklinio ugdymo kokybė (2012 rugsėjis)

Nuotolinis mokymasis: mokymosi galimybių išplėtimas (2012 birželis)

Tėvų į(si)traukimas į mokinių ugdymą (2012 birželis)

Mokymo(si) aplinka XXI amžiuje (2012 birželis)

Iššūkiai mokyklai: inkliuzijos link. (2012 birželis)

Kas yra gera mokykla? (2012 gegužė)

Geros pamokos receptai (2012 balandis)


2011 m.:

Ikimokyklinio ugdymo finansavimas. Ar ikimokyklinio ugdymo krepšelis pateisins lūkesčius? (2011 gruodis)

Švietimo decentralizacija ir savivaldybių funkcijos (2011 gruodis)

Mokyklos informacinė sistema kaip mokyklos valdymo įrankis (2011 gruodis)

Kokie ugdymo skirtumai kaimo ir miesto mokyklose? (2011 lapkritis)

Tautinių mažumų švietimo politika: kur einama? (2011 lapkritis)

Kaip užsienio šalyse atrenkami, ugdomi ir vertinami mokyklų vadovai? (2011 rugsėjis)

Kaip vertinamas mokyklų veiklos kokybės išorinis vertinimas? (2011 rugsėjis)

Mokyklų savarankiškumas: ES šalių patirtis (2011 rugpjūtis)

Mokyklų savarankiškumo didinimo galimybės ir ribos (2011 birželis)

Lietuvos gyventojai ir mokiniai: statistinis portretas (2011 birželis)

Ikimokyklinis ugdymas: ką apie jo poveikį vaiko raidai sako tyrimų duomenys? (2011 birželis)


2010 m.:

Kam ir kiek naudingas mokinių grupavimas pagal gebėjimus? (2010 birželis)

Profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo suartinimas vidurinio ugdymo lygmeniu (2010 gegužė)

Ar reikia bijoti nevalstybinio ugdymo? (2010 balandis)


 2009 m.:

Didelės ar mažos klasės? (2009 gruodis)

Socialinis emocinis ugdymas. Kas tai? Kuo gali mums padėti? (2009 gruodis)

Švietimo priežiūra: kontroliuoti negalima pasitikėti (2009 gruodis)

Psichologinės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams lygis (2009 rugsėjis)

Kūrybiškumo (ne)ugdymas mokykloje (2009 rugpjūtis)

Universalūs daugiafunkciniai centrai Lietuvoje (2009 birželis)


 2008 m.:

Mokytojų pensinis amžius: ar palikti mokyklą? (2008 rugpjūtis)


2007 m.:

Kaip padidinti suaugusiųjų mokymosi galimybes? (2007 gruodis)

Ar patrauklus profesinis mokymas Lietuvoje? (2007 spalis)

Kas padaryta įgyvendinant Valstybinę švietimo strategiją? (2007 rugsėjis)

Aukštesniųjų klasių mokinių sveikata: pokyčiai per penkerius metus (2007 birželis)


2006 m.:

Ikimokyklinio ugdymo plėtra: ar keisime finansavimo modelį? (2006 lapkritis)

Vidutinis mokinių skaičius Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose ir klasėse. Galimybės ir pavojai jį mažinti (2006 rugpjūtis)

Visuotinis mokinių pasiekimų vertinimas: lūkesčiai, nauda ir pavojai (2006 rugpjūtis)

Pirmieji mokyklų vidaus audito rezultatai: ką tobulinti? (2006 balandis)

Kaip keičiasi mokytojų darbo krūvis? (2006 sausis)


2005 m.:

Antroji pamaina Lietuvos mokyklose (2005 rugpjūtis)

Ar gretutinės klasės yra problema? (2005 rugpjūtis)


 

Puslapis „Švietimo problemos analizės“ paskutinį kartą atnaujintas 2017-01-18