Seminarai mokyklų vadovams, pavaduotojams, įsivertinimo grupių nariams

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra organizuoja seminarus „Mokyklos veiklos įsivertinimas – prielaida veiklos tobulinimui“, skirtus mokyklų vadovams, jų pavaduotojams, įsivertinimo grupių vadovams ir nariams, kitiems suinteresuotiems asmenims. Seminaruose numatoma apžvelgti 2010-2011 m. mokyklų pateiktus įsivertinimo duomenys, ryškėjančias tendencijas, akcentuoti įsivertinimo procesų prasmingumą atnaujinto Švietimo įstatymo kontekste, skirti dėmesio tikslingam duomenų [...]

Geroji patirtis dirbant su SUP mokiniais

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra pristato Kauno Kovo 11-osios vidurinės mokyklos gerąją patirtį, dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais. Pateikiama filmuota medžiaga su mokytojų, specialistų, tėvų komentarais. Medžiaga gali būti aktuali ir naudinga mokyklų vadovams, pedagogams organizuojantiems darbą su specialiųjų poreikių mokiniais, diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo turinį mokiniams atsižvelgiant į jų poreikius bei galimybes, siekiant asmeninės pažangos. Filmuotą [...]

Informaciniai seminarai nuo 2011 m. rugsėjo 29 d.

Informuojame, kad Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra pretendentams į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigas organizuoja informacinius seminarus dalyvavimo konkursuose ir kompetencijų vertinimo klausimais. Informacinių seminarų metu bus supažindinama su konkursų į vadovų pareigas ir kvalifikacinių reikalavimų vadovams pokyčiais pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 [...]