Antrasis išorės vertintojų rengimo seminaras

Rugpjūčio 16–18 d. Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje vyko antrasis mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo išorės vertintojų rengimo seminaras. Jo turinys buvo skirtas išorės vertintojo veiklai, išorinio vertinimo sampratai. [...]

Kviečiame į seminarus „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės tobulinimas naudojant bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo duomenis“ (REGISTRACIJA BAIGTA)

Šių metų rugsėjo 13 ir 21 dienomis Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyrius organizuoja seminarus tema „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės tobulinimas naudojant bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo duomenis“ (2 srautai). [...]

Kviečiame pasitarti dėl 2016-2017 m. m. (2017 m.) įsivertinimo ir pažangos anketos projekto

Gerbiamieji švietimo įstaigų atstovai, kuruojantys mokyklų įsivertinimą, kviečiame Jus pasitarti dėl 2016-2017 m. m. (2017 m.) įsivertinimo ir pažangos anketos klausimų visoms formaliojo švietimo savivaldybių, valstybinėms ir nevalstybinėms bendrojo ugdymo mokykloms (taip pat ir specialiosioms, jaunimo, suaugusiųjų, socializacijos centrams, mokykloms-daugiafunkciams centrams). [...]