Primename apie galimybę konsultuotis įsivertinimo klausimais

Mokyklų įsivertinimo skyrius siūlo konsultacijas bendrojo ugdymo mokyklų ir institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, atstovams veiklos kokybės įsivertinimo organizavimo, duomenų interpretavimo, jų pateikimo ir panaudojimo klausimais. [...]

Švietimo ir mokslo ministerijoje bus pristatomas naujas Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros leidinys „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, tęsdama ES SF projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ veiklas, susijusias su tiesioginės internetinės sistemos IQES online naudojimu, vykdė vidinį projektą „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“, pakviesdama į bendradarbiaujantį tinklą 11 bendrojo ugdymo mokyklų. [...]