Sueigoje susitiko išorės vertintojai

Birželio 27–28 dienomis į kasmetinę išorės vertintojų sueigą susirinko mokyklų veiklos išorės vertintojai, institucijų veiklos išorinio vertinimo ekspertai, atvyko ir kviestinis svečias, filosofas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto prof. habil. dr. Vytautas Radžvilas. [...]

„Eurydice“ pristato naują ataskaitą apie mokymo laiką Europoje 2016-2017 m. m.

InstructionTime 2016-17 - Cover Europos Sąjungos Taryba išsikėlė tikslą iki 2020 m. sumažinti 15-mečių, turinčių žemus skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų pasiekimus, skaičių iki mažiau nei 15%. Kaip Europos šalys ketina šio tikslo pasiekti? Efektyvus mokymasis priklauso nuo daugelio veiksnių, tačiau vienas esminis elementas mokinių mokymesi yra jiems prieinamas mokymo laikas. Kaip šalys gali geriausiai organizuoti ribotą laiką tarp skirtingų dalykų, užtikrinant, kad visi mokiniai turėtų galimybę plėtoti savo mokymosi potencialą įvairiose srityse? [...]

Primename apie galimybę konsultuotis įsivertinimo klausimais

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (toliau – Agentūra) Mokyklų įsivertinimo skyrius siūlo konsultacijas bendrojo ugdymo mokyklų ir institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, atstovams veiklos kokybės įsivertinimo organizavimo, duomenų interpretavimo, jų pateikimo ir panaudojimo klausimais. [...]