Viešojo sektoriaus institucijų strateginis valdymas: vadovėlis

Autorius Arimavičiūtė, Malvina ; Mykolo Romerio universitetas
Tema
Metai
Publikuota Vilnius, 2005
Apimtis 336 p., 42 paveikslai, 48 lentelės
Serija Mykolo Romerio universitetas
ISBN 9955-19-19-021-3
UDK 351/354 (075.8)
Šifras 351/354