Strateginis mokyklos pl4tros valdymas. Vadovavimas mokyklos tobulinimo strategijai

Autorius Fidler Brian
Tema
Metai
Publikuota Žara, 2006
Apimtis 183 p.
Serija
ISBN 9986-34-163-9
UDK 373
Šifras 373