Public Policy: Preferences and Outcomes

Autorius Christopher A.Simon
Tema
Metai
Publikuota Boston, New York : Pearson Education, Inc., 2007
Apimtis 402 pc
Serija
ISBN 0-321-11798-0
UDK 32(73)
Šifras 32