Max Weber ir racionalus pasirinkimas

Autorius Zenonas Norkus
Tema
Metai
Publikuota Vinius: Margi Raštai, 2003
Apimtis 512 p.
Serija Atviros Lietuvos knyga
ISBN 9986-09-255-8
UDK 316(430)(092)
Šifras 316