Gyventojų skaičius apskrityse=Population by County:1995-2003

Autorius Statistikos Departamentas
Tema
Metai
Publikuota Vilnius: Statistikos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2003
Apimtis 8 p.
Serija
ISBN 1648-5459
UDK 314.18(474.5)(051)
Šifras 314.18