Gyventojų skaičius apskrityse= Population by County:2003m.liepos 1 d.

Autorius Statistikos Departamentas
Tema
Metai
Publikuota Vilnius: Statistikos Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2003
Apimtis 15 p.
Serija
ISBN 1648-5459
UDK 314.18(474.5)(051)
Šifras 314.18