Vykstantys viešieji pirkimai

 

Informacija apie mažos vertės pirkimus 

 

Informacija apie supaprastintus, tarptautinės vertės pirkimus

Informacija apie pradedamus pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti pirkimo sutartis, sudarytas pirkimo sutartis

      

Informacija apie paskelbtus techninių specifikacijų projektus

Pastabos ir pasiūlymai teikiami dėl paskelbtų Techninių specifikacijų projektų

                   

Vykdomi viešieji pirkimai

Skelbimai apie tarptautinės vertės, supaprastintus ir mažos vertės pirkimus