Viešieji pirkimai

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 26 str. 1 d., 27 str. 1 d., 29 str. 1 d., 34 str. 3 ir 4 d., 36 str. 1 d., 52 str. 1 d., 86 str. 9 d., 91 str. 1 d., 96 str. 2 d. visa informacija skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.