Įvyko apskritojo stalo diskusija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimas – metodologinių įrankių paieška“

 

  

 

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“  (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) apskritojo stalo diskusijoje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimas – metodologinių įrankių paieška“ dalyvavo šios srities praktikai, vadovai, savivaldybių atstovai, mokslininkai, respublikinės ir tarptautinės patirties turintys vertintojai. Renginio metu buvo pristatyta Vokietijos, Prancūzijos, JAV praktika ir kitų šalių vertinimo sistemos bruožai.

Pirmoje renginio dalyje vyko plenarinė sesija, kurioje pranešėjai dalijosi gerąja patirtimi, antrojoje dalyje susirinkusieji darbo grupėse diskutavo, dalijosi svarbiomis įžvalgomis, pastebėjimais, kurie gali būti reikšmingi kuriant nacionalinę vertinimo ir įsivertinimo sistemą.

Trumpą pranešimą apie šio švietimo lygmens patiriamus iššūkius skaitė ir renginį moderavo Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Edukologijos katedros vedėja Lina Pečiulienė.

Pristatymai:

B. Rutkauskienės pranešimas

A. Bukmanaitės pranešimas

A. Lesauskienės, N. Baršauskienės pranešimas

E. Raudeliūnienės pranešimas

dr. G. Rugevičiūtės pranešimas

R. Sabaliauskienės pranešimas

S. Lažauninkienės pranešimas

prof. dr. D. Jakavonytės-Staškuvienės, doc. dr. S Neifacho pranešimas

 

Susitikimo akimirkos

 

Nuotraukų autorė Birutė Rutkauskienė

 

Birutė Rutkauskienė

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo,

įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) veiklos Nr. 1.1 veiklos vadovė

El. paštas birute.rutkauskiene@nmva.smm.lt


Švietimo įstaigų atstovai dalyvavo stažuotėje Airijos Respublikoje

     

Aštuoni darbuotojai iš įvairių švietimo įstaigų dalyvavo užsienio stažuotėje Airijos Respublikoje, kuri vyko 2019 m. gegužės 13–17 dienomis. Stažuotės tikslas – susipažinti su Airijos Respublikos švietimo sistema, ikimokyklinio ugdymo politika, išorinio vertinimo principais, praktika, organizavimu ir finansavimu, ikimokyklinių įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimu, vertintojų rengimu ir kvalifikacijos tobulinimu, mokyklų vadovų vertinimo praktika. Stažuotės dalyviams buvo sudarytos sąlygos apsilankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, pradinėje ir pagrindinėje mokyklose, susipažinti su išorinio vertinimo rezultatais, gerąja praktika. Įsimintiniausia stažuotės dalis buvo galimybė stebėti inspektorių atliekamą išorinį vertinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

2019 m. gegužės 30 d. Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje vyks apskritojo stalo diskusija,  kurios metu bus pristatyta stažuočių Airijoje ir Vokietijoje geroji patirtis.

Stažuotės akimirkos

  

Vilma Venta Jankūnė

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) vadovė

El. paštas  vilma-venta.jankune@nmva.smm.lt