Įvyko apskritojo stalo diskusija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimas – metodologinių įrankių paieška“

 

  

 

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“  (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) apskritojo stalo diskusijoje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimas – metodologinių įrankių paieška“ dalyvavo šios srities praktikai, vadovai, savivaldybių atstovai, mokslininkai, respublikinės ir tarptautinės patirties turintys vertintojai. Renginio metu buvo pristatyta Vokietijos, Prancūzijos, JAV praktika ir kitų šalių vertinimo sistemos bruožai.

Pirmoje renginio dalyje vyko plenarinė sesija, kurioje pranešėjai dalijosi gerąja patirtimi, antrojoje dalyje susirinkusieji darbo grupėse diskutavo, dalijosi svarbiomis įžvalgomis, pastebėjimais, kurie gali būti reikšmingi kuriant nacionalinę vertinimo ir įsivertinimo sistemą.

Trumpą pranešimą apie šio švietimo lygmens patiriamus iššūkius skaitė ir renginį moderavo Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Edukologijos katedros vedėja Lina Pečiulienė.

Pristatymai:

B. Rutkauskienės pranešimas

A. Bukmanaitės pranešimas

A. Lesauskienės, N. Baršauskienės pranešimas

E. Raudeliūnienės pranešimas

dr. G. Rugevičiūtės pranešimas

R. Sabaliauskienės pranešimas

S. Lažauninkienės pranešimas

prof. dr. D. Jakavonytės-Staškuvienės, doc. dr. S Neifacho pranešimas

 

Susitikimo akimirkos

 

Nuotraukų autorė Birutė Rutkauskienė

 

Birutė Rutkauskienė

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo,

įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) veiklos Nr. 1.1 veiklos vadovė

El. paštas birute.rutkauskiene@nmva.smm.lt


Švietimo įstaigų atstovai dalyvavo stažuotėje Airijos Respublikoje

     

Aštuoni darbuotojai iš įvairių švietimo įstaigų dalyvavo užsienio stažuotėje Airijos Respublikoje, kuri vyko 2019 m. gegužės 13–17 dienomis. Stažuotės tikslas – susipažinti su Airijos Respublikos švietimo sistema, ikimokyklinio ugdymo politika, išorinio vertinimo principais, praktika, organizavimu ir finansavimu, ikimokyklinių įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimu, vertintojų rengimu ir kvalifikacijos tobulinimu, mokyklų vadovų vertinimo praktika. Stažuotės dalyviams buvo sudarytos sąlygos apsilankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, pradinėje ir pagrindinėje mokyklose, susipažinti su išorinio vertinimo rezultatais, gerąja praktika. Įsimintiniausia stažuotės dalis buvo galimybė stebėti inspektorių atliekamą išorinį vertinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

2019 m. gegužės 30 d. Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje vyks apskritojo stalo diskusija,  kurios metu bus pristatyta stažuočių Airijoje ir Vokietijoje geroji patirtis.

Stažuotės akimirkos

  

autor. Ramutė Skrickienė, Edita Gaižauskienė

 

Vilma Venta Jankūnė

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) vadovė

El. paštas  vilma-venta.jankune@nmva.smm.lt


Švietimo įstaigų atstovai dalyvavo stažuotėje Berlyne

  

Aštuoni įvairių Lietuvos švietimo įstaigų darbuotojai dalyvavo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vykdomo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) stažuotėje Berlyne, vykusioje gegužės 21–25 dienomis. Stažuotės tikslas – susipažinti su Berlyno ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos kokybės vertinimo sistema. Vizito metu buvo aplankytos trys ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir viena bendrojo ugdymo mokykla, viešėta Berlyno ikimokyklinių įstaigų ugdymo kokybės vystymo institute „Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung“ (BeKi) bei organizacijoje „Der Paritätische“, kuri teikia konsultacijas teisiniais, verslo ir socialiniais klausimais. Šioje organizacijoje buvo pristatytas veiklos kokybės užtikrinimas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės vertinimas, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų atranka ir kvalifikacijos tobulinimo galimybės. Stažuotės pradžia ir apibendrinimas buvo organizuotas BeKi institute, kuriame buvo aptarta Berlyno miesto švietimo programa, ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės vertinimas ir įsivertinimas, organizuota stažuotės dalyvių refleksija.

Stažuotės akimirkos

  

Nuotraukų autor. Neringa Baršauskienė, Mantas Cegelskas

 

Sonata Lažauninkienė

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ direktorė, išorės vertintoja


Įvyko apskritojo stalo diskusija „Stažuočių Airijoje ir Vokietijoje patirtys. Įgytų patirčių taikymo galimybės rengiant ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos vertinimo ir įsivertinimo metodikas“

     

Stažuočių dalyviai, grįžę iš Airijos ir Vokietijos (Berlyno), pasidalino įspūdžiais, įgytomis žiniomis bei patirtimi projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) apskritojo stalo diskusijoje gegužės 30 d. Vilniuje.

Dubline stažuočių dalyviai lankėsi Švietimo ir įgūdžių departamente, vyko į ankstyvojo, pradinio ir pagrindinio ugdymo įstaigas. Buvo sudaryta galimybė dalyvauti – „šešėliuoti“ ankstyvojo ugdymo įstaigos išoriniame vertinime. Stažuotės dalyviai, kalbėdami apie Airijoje veikiančios inspektūros veiklą, pažymėjo didelį pozityvumą, geranoriškumą vykdant išorinį vertinimą, pagrindinio dėmesį sutelkimą į vaiko poreikių tenkinimą.

Berlyne stažuotės dalyviai susitiko su Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung (BeKi) darbuotojais. Berlyne ankstyvasis ugdymas vykdomas pagal Berlyno švietimo programą, kurios esmė yra holistinis vaiko ugdymas.  Išorinį vaikų darželių veiklos kokybės vertinimą kas penkerius metus vykdo 9 institucijos. Vertinimo rezultatai nepublikuojami, nebent pati įstaiga pageidauja šią informaciją viešinti. Dalyviai turėjo galimybę aplankyti tris BeKi konsultacinius darželius, o taip pat lankėsi Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin organizacijoje, jungiančioje 120 įvairių organizacijų ir vykdančioje išorinį vaikų darželių veiklos kokybės vertinimą.

Renginio akimirkos

  

Nuotraukų autorė Birutė Rutkauskienė

 

Birutė Rutkauskienė

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo,

įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) veiklos Nr. 1.1 veiklos vadovė

El. paštas birute.rutkauskiene@nmva.smm.lt


Įvyko projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) stažuotė į Olandiją

     

Trečioji projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) stažuotė įvyko birželio 10–14 dienomis Olandijoje.

Aštuoni darbuotojai iš įvairių Lietuvos švietimo įstaigų lankėsi Olandijos švietimo inspekcijoje Utrechte. Susitikimų metu olandų kolegos papasakojo apie ankstyvojo vaikų ugdymo ir priežiūros sistemą, Nyderlandų švietimo inspekcijos vykdomą ugdymo įstaigų veiklos kokybės vertinimą,  Bendruomenės sveikatos paslaugų asociacijos veiklą, Olandijos ikimokyklinio ugdymo vertinimo sistemą, sritis ir rodiklius. Stažuotės dalyviai turėjo galimybę aplankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas Utrechte Peutercentrum De Krekels ir T‘nest Horsto mieste.

Nyderlandų Karalystėje dauguma moterų į darbą grįžta praėjus 10-12 savaičių  po vaiko gimimo, todėl ikimokyklinis ugdymas yra skirtas vaikams nuo 0 iki 4 metų. Pagrindinis ugdymo tikslas –  parengti vaikus adaptacijai, tolimesniam ugdymui(-si) pradinėje mokykloje. Ypatingas dėmesys skiriamas emigrantų šeimų vaikams ir jų šeimoms.

Stažuotės akimirkos

  

 

  

autor. Linas Jašinauskas

 

Birutė Rutkauskienė

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo,

įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) veiklos Nr. 1.1 veiklos vadovė

El. paštas birute.rutkauskiene@nmva.smm.lt


Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) stažuočių Airijoje, Vokietijoje (Berlyne) ir Nyderlandų Karalystėje (Olandijoje) ataskaitos

     

Skelbiame projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) stažuočių Airijoje, Vokietijoje (Berlyne) ir Nyderlandų Karalystėje (Olandijoje) ataskaitas.

Stažuotės Airijoje ataskaita

Stažuotės Berlyne ataskaita

Stažuotės Olandijoje ataskaita

 

Birutė Rutkauskienė

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) veiklos Nr. 1.1 vadovė

El. paštas birute.rutkauskiene@nmva.smm.lt