Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių kūrimas)

 

Naujas vaizdas
Pavadinimas „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių kūrimas)“
Projekto Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001
Vadovas
Trukmė 2011 m. lapkričio – 2015 m. gegužės mėn.
Trumpas aprašymas Projektu siekiama tęsti NMVA 2008-2011 m. vykdytų mokyklos įsivertinimo bei konsultavimo projektų veiklas diegiant jų sukurtus produktus bei sukurti naujas kokybės užtikrinimo priemones. Siekiama nuo šiuo metu vyraujančio dvinario „planavimo–įgyvendinimo“ kokybės valdymo ciklo pereiti prie daugianario „mokyklos į(si)vertinimo-problemų identifikavimo-planavimo-įgyvendinimo-stebėsenos ir vertinimo“ kokybės siekimo ciklo. Tai lemtų įrodymais pagrįstą ir refleksyvią vadybą.
Tikslinės grupės  Visi švietimo valdymo lygmenys: nacionalinis, savivaldybės ir mokyklos.
Įvykdytos veiklos. Leidiniai Projektų produktai:Įsivertinimo instrumentų internetinė sistema IQES online LietuvaKokybiškai dirbančių mokyklų vertinimo modelio sukūrimo studija (Geros mokyklos studija)

Geros mokyklos koncepcija

BU mokyklų veiklos įsivertinimo modelis ir rodikliai

Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos

Vertinimo modelis, skirtas geriausiai dirbančių mokyklų konkursui

ĮSIVERTINIMO RODIKLIŲ TAIKYMO TYRIMO ATASKAITA

Į lietuvių kalbą išversta prof. Thomas L. Good ir prof. Jere Brophy knyga „Kas vyksta klasėse“.

8 Lietuvos mokykloms buvo įteiktos Geros mokyklos nominacijos.

Parengta dešimt mokyklų tobulinimo partnerių (SIP’ų).

Plačiau apie projektą Bus stiprinami švietimo lygmenų specialistų gebėjimai, teikiama konsultacinė parama, sudaromos sąlygos naudotis sukurtomis priemonėmis. Mokyklos gaus įsivertinimo įrankių paketą, bus paruoštos juo naudotis. Bus depolitizuota mokyklų vadovų atranka pagrindžiant ją kompetencijos kriterijumi. Savivaldybių administracijų švietimo specialistai išmoks tiksliau identifikuoti mokyklos stiprybes, problemas, planuoti pagalbos priemones. Parengti mokyklų tobulinimo partneriai pagerins įrodymais pagrįsto mokyklos veiklos planavimo prielaidas. Apmokyti konsultantai palengvins projekto produktų naudojimą mokyklose. Nacionalinis valdymo lygmuo užtikrins sukurtos internetinės (online) įsivertinimo sistemos diegimą, palaikymą, savalaikį atnaujinimą. Vertinant mokyklų veiklą ir viešinant geriausius pasiekimus formuojamos aukštesnės kokybės siekimo aspiracijos.Projekto metu buvo atliktas tyrimas „Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo sistema“. Apie tyrimo pristatymą skaitykite informacinio leidinio „Švietimo naujienos“ 2013 m. Nr. 3 (325) priede „Švietimo panorama“ (p. 2-3). Vykdydami ES projekto veiklą ir siekdami paskatinti ilgalaikes įvairių tipų mokyklų ir jų steigėjų iniciatyvas gerinti mokyklų veiklos kokybę, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija ir Kokybės siekiančių mokyklų klubas 2014–2015 mokslo metais praktiškai išbandė mokyklų, atitinkančių Geros mokyklos koncepcijos (projektas) nuostatas, veiklos kokybės pripažinimo procedūras. Ekspertinio vertinimo metu 8 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos buvo pripažintos, kaip labiausiai atitinkančios Geros mokyklos koncepcijos (projektas) nuostatas. 2015 metų Geros mokyklos nominacijos buvo įteiktos: Alytaus Šaltinių pagrindinei mokyklai, Jonavos rajono Bukonių pagrindinei mokyklai, Kauno Santaros gimnazijai, Kauno Suzukio pradinei mokyklai, Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijai, Panevėžio Vyturio progimnazijai, Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijai, Šilutės Žibų pradinei mokyklai.