Apskrities viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas

 

Naujas vaizdas
Pavadinimas „Apskrities viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas“
Projekto Nr. VP1-2.1-ŠMM-03-V-01-001
Vadovas Vida Kamenskienė, tel. (8 5) 277 9023, vida.kamenskiene@nmva.smm.lt
Trukmė 2009 m. sausio – 2010 m. rugsėjo mėn.
Trumpas aprašymas Projekto tikslas buvo stiprinti švietimo padalinių specialistų edukacines bei vadybines kompetencijas, ypač konsultacinių gebėjimų tobulinimui. Projekto veiklomis buvo siekiama, kad projekte dalyvaujantys apskričių ir savivaldybių švietimo specialistai išmoktų veiksmingai naudoti įsivertinimo ir išorės vertinimo informaciją konsultuojant mokyklas bei realiais duomenimis grįsti strateginį planavimą savivaldybės ir mokyklos lygmeniu.
Tikslinė grupė Savivaldybių švietimo padalinių specialistai
Įvykdytos veiklos. Leidiniai Studija „Apskrities viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių konsultacinės veiklos plėtojimo prioritetai“.

Studijos santrauka

Plačiau apie projekto veiklas Rengiant projektą buvo išsiaiškinta, kad tyrimai dėl apskričių ir savivaldybių švietimo padalinių specialistų mokymosi poreikių nėra daryti, todėl buvo nuspręsta parengti studiją „Apskrities viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių konsultacinės veiklos plėtojimo prioritetai“ (toliau – Studija). Studiją rengė kompetentingi mokslininkai. Ją sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje „Regioninio steigėjo lygmens švietimo specialistų konsultavimo paslaugų teikimo lyginamoji analizė Skandinavijos, Jungtinės Karalystės ir kitų Vakarų Europos šalys“, rengę studiją mokslininkai išnagrinėjo įvardintų valstybių konsultavimo veiklos organizavimo modelius, kokios prielaidos ar priežastys lemia tam tikrų modelių pasirinkimą ir jų sėkmę. Remiantis atlikta analize buvo parinktos šalys, kurių patirtis gali būti naudinga Lietuvoje kuriant regioninio steigėjo lygmens švietimo specialistų konsultavimo sistemos praktiką ir kokios kompetencijos reikalingos švietimo padalinių specialistams. Antroje dalyje pateiktas, įvykdytas kokybinis ir kiekybinis empirinis tyrimas, kuris įvertino Lietuvos apskričių ir savivaldybių švietimo padalinių specialistų ekspertinius gebėjimus teikti konsultacines paslaugas. Remiantis pasirinktųjų šalių detalia lyginamąja analize ir Lietuvos apskričių ir savivaldybių švietimo padalinių specialistų gebėjimų tyrimu, buvo pateiktos rekomendacijas dėl Lietuvos apskrities viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimo. Parengtos Studijos kokybei užtikrinti ir siekiant, kad tyrimas pasiektų tikslą (ištyrus esamą situaciją nurodyti tinkamiausią modelį ir būtinas specialistų kvalifikacijos kėlimo kryptis) buvo atlikta Studijos išorinė ekspertizė. Aukštos kvalifikacijos trys ekspertai įvertino duomenų pakankamumą, taikytinus metodus, jų tinkamumą, išvadų ir siūlymų pagrįstumą bei būtinumą. Pagal ekspertinio vertinimo išvadas Studija buvo pakoreguota ir papildyta. Studijos pagrindu buvo parengtos ir akredituotos 4 mokymo programos. Jas rengė profesionalūs praktikai. Mokymo programos buvo teikiamos ekspertiniam vertinimui ir kiekvieną jų įvertino trys ekspertai. Pagal ekspertinio vertinimo išvadas programos buvo pakoreguotos ir papildytos. Dvi pirmosios mokymo programos „Mokyklų priežiūra ir konsultavimas Estijos ir Suomijos savivaldybėse“ ir „Mokyklų priežiūra ir konsultavimas Vidurio Europos šalių ir Jungtinės Karalystės savivaldybėse“ buvo skirtos susipažinimui su užsienio šalių patirtimi. Šių programų įgyvendinimui buvo suorganizuotos dvi švietimo specialistų stažuotės (edukacinės išvykos) į Skandinaviją (Suomiją ir Estiją) bei Jungtinę Karalystę (Didžiąją Britaniją). Jose dalyvavo 50 švietimo padalinių specialistų, kurie susipažino su šiose šalyse veikiančiai mokyklų konsultavimo moduliais. Kitų dviejų programų „Mokyklų konsultavimo vadovų rengimas“ ir „Mokyklų konsultavimas savivaldybėse“ esmė – parengti savivaldybių specialistus vykdyti jiems teisės aktais numatytas pareigas ir susikurti mokyklų konsultavimo savivaldybėje modelį.