Straipsniai

 

KIEKVIENO MOKINIO IŠMOKIMO STEBĖJIMO POVEIKIS INDIVIDUALIAI MOKYMOSI PAŽANGAI. Žvilgsnis į mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo duomenis (Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2014 m. Nr. 11 (344) p.10)


MOKINIŲ MOKYMOSI MOTYVACIJA – KĄ IR KAIP TOBULINAME (Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2013 m. Nr. 10 (332) p. 9-13) 


YPATINGŲJŲ MOKINIŲ UGDYMAS MOKYKLOJE (Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2013 m. Nr. 9 (331) p. 5-7)


Švietimo problemos analizė „KAIP UŽSIENIO ŠALYSE ATRENKAMI, UGDOMI IR VERTINAMI MOKYKLŲ VADOVAI?“ (2011 m. rugsėjis, Nr. 8 (58))


Švietimo problemos analizė „KAIP VERTINAMAS MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIS VERTINIMAS?“ (2011 m. rugsėjis, Nr. 7 (57))


Tyrimas. Mokytojų nuomonės tyrimas ir analizė apie mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo vykdymą ir organizavimą bendrojo lavinimo mokyklose (2010 m.)


Švietimo problemos analizė „SOCIALINIS DIALOGAS ŠVIETIME: KAS? KĄ? KAIP?“ (2010 m. liepa, Nr. 4 (44))


STRAIPSNIS „MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ NUOMONĖS APIE MOKYKLOS VEIKLĄ TYRIMAS: PAMOKA MOKINIO AKIMIS“ (Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2009 m. Nr. 12 (287) p. 10-14)


STRAIPSNIS „MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ NUOMONĖS APIE MOKYKLOS VEIKLĄ TYRIMAS: MIKROKLIMATAS, SANTYKIAI, EMOCINIS IR FIZINIS SAUGUMAS“  (Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2009 m. Nr. 11 (286) p. 5-11)


DORINIO UGDYMO PAMOKŲ KOKYBĖS 58-IOSE BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE 2007-2008 M. M. IŠORĖS AUDITO METU ANALIZĖ  (Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ 2009 m. Nr. 9 (284) p. 6-9)


„2007-2008 M. VERTINTŲ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS APŽVALGA“ (Informacinio leidinio „Švietimo naujienos“ 2010 m. Nr. 1 (290) priedas)