NMVA leidiniai

Metodinis-mokomasis filmas – „Mokydami mokomės. Geros mokyklos požymių raiška Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje“ (2018 m.) (ISBN 978-9955-788-31-7)


2017 m. elektroninis leidinys

Projektas „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“


2017 m. elektroninis leidinys

Projektas „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“

 


raporto2012

 

Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybė. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metinis pranešimas (2018).

 


raporto2012Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybė. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metinis pranešimas (2017).

 

 


raporto2012Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybė. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metinis pranešimas (2016).

 


raporto2012Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybė.  Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metinis pranešimas (2015).

 


 

raporto2012Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybė. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metinis pranešimas (2013).

 


 

SAM_6939 Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybė. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metinis pranešimas (2012).

 

 

 


 

SAM_6773Švietimo planavimo rekomendacijos 2. Plano įgyvendinimo sėkmės rodikliai (2012).

 

 

 


SAM_6775Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybė.  Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metinis pranešimas (2011).

 

 

 


IMG_3746Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito rekomendacijos, (2008).

 

 

 


 

zingsniaiŽingsniai link veiksmingo planavimo. Švietimo planavimo rekomendacijos (2010).

 

 

 


 

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra siūlo Jūsų dėmesiui du mokomuosius metodinius filmus: „Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje“ ir „Mokymą/si aktyvinančių metodų taikymas pamokoje“. Filmai sukurti, remiantis gerąja patirtimi, atrasta išorinių vertinimų metu. Trumpuose filmuose koncentruotai pateikiami esminiai, temas atskleidžiantys, teoriniai aspektai, kurie iliustruojami pamokų fragmentais. Pateikiami pačių mokytojų bei mokslininkės komentarai.

„Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje“

„Mokymą/si aktyvinančių metodų taikymas pamokoje“.

 


 Filmas „Kelias į sėkmę: Jonavos r. Bukonių pagrindinės mokyklos patirtis“

kelias i sekmeFilme pristatoma Jonavos rajono Bukonių pagrindinės mokyklos patirtis, atrasta po išorinio vertinimo. Viena svarbiausių nuostatų, kuria vadovaujasi mokyklos bendruomenė savo veikloje – vaiko gerovė. Mokykla dirba vaiko labui. O tam tikslui tenka sutelktai dirbti siekiant pažinti vaikus, užtikrinti jiems tinkamas ugdymosi sąlygas, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį, panaudoti vertinimo galimybes mokinių pažangos skatinimui. Filme pristatomi įvairūs vadybiniai ir pedagoginiai mokyklos veiklos aspektai – nuo vadovų interviu iki pamokų.

Elektroninę leidinio versiją galite rasti adresu: https://www.youtube.com/watch?v=8nmeo8AAq4Q&feature=youtu.be

 


„Sėkmės istorija: mokymo ir mokymosi sąveika“

mokymo ir mokymosi saveikaŠioje filmuotoje medžiagoje pristatoma Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojo Tomo Kivaro pamoka Ic klasėje. Pamoka skirta naujos medžiagos nagrinėjimui. Naujos medžiagos nagrinėjimą mokytojas nuolat sieja su mokinių praktine patirtimi, turimomis žiniomis, interesais. Vaizdus aiškinimas, demonstravimas, tinkamas tempas, mokymasis žingsnis po žingsnio sudaro sąlygas mokiniams giliau suprasti dėstomą medžiagą, siekti asmeninės pažangos individualiu tempu.

Elektroninę leidinio versiją galite rasti adresu: https://www.youtube.com/watch?v=U9N7FO0UOgg&feature=youtu.be

 


 „Sėkmės istorija: brandžios asmenybės vertybių ugdymas (neformalus švietimas)“

brandzios asmenybesŠioje filmuotoje medžiagoje pristatomos Kauno „Varpo“ gimnazijos neformaliojo švietimo veiklos ir jų sąsajos su formaliuoju švietimu – mokyklos siekis ugdyti kompetentingus šalies piliečius. Kauno „Varpo“ gimnazijoje sudarytos sąlygos visapusiškam asmenybės ugdymui (-si) – neformaliojo ir formaliojo švietimo veiklos yra mokyklos gyvenimo dalis, kuri sudaro prielaidas įvairių polinkių mokinių saviraiškai, jų profesiniam švietimui  ir svarbiausia – asmenybės vertybinių nuostatų formavimui(-si).

Elektroninę leidinio versiją galite rasti adresu: https://www.youtube.com/watch?v=q10D_ZLzgn4&feature=youtu.be

 


 

 „Sėkmės istorija: kūrybiškas ugdymas“

kurybiskasŠioje filmuotoje medžiagoje pristatoma Panevėžio miesto „Vyturio“ progimnazijos muzikos mokytojos metodininkės Zitos Lūžienės pamoka pamoka 4a klasėje. Pamoka organizuojama labai kūrybiškai. Veiklos, metodai ir priemonės skatina mokinių aktyvumą, kūrybiškumą, sudaro prielaidas mokytis atradimo keliu, patiems suprasti ir atrasti mokomąjį turinį. Atkreiptinas dėmesys į mokytojos ir mokinių santykius, mokymosi mikroklimatą, kuris skatina ir palaiko mokinių motyvaciją, teikia mokymosi džiaugsmą, ugdo asmeninę ir grupinę atsakomybę.

Elektroninę leidinio versiją galite rasti adresu: https://www.youtube.com/watch?v=u2X1Umg0vr0&feature=youtu.be

 


„Sėkmės istorija: mokymas mokytis“

SAM_6771Šiame aplankale pristatoma Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos vyresniojo mokytojo Tomo Bičiūno geografijos pamoka 8 klasėje „Rusijos išskirtiniai bruožai“,  kurioje mokiniai mokomi susirasti reikiamą informaciją įvairiuose šaltiniuose, ją tinkamai naudoti, ieškoti atsakymų į iškeltus klausimus. Pamoka grindžiama mokinių veikla (Vilnius, 2012).

Elektroninę leidinio versiją galite rasti adresu: http://www.youtube.com/watch?v=jC7W1ToX8i8&feature=youtu.be


 „Sėkmės istorija: mokymosi veiklos diferencijavimas“

SAM_6779Šiame aplankale pristatoma Vilniaus Žėručio pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės Teresės Žutautienės matematikos pamoka 2 klasėje „Atstumų matavimas“. Pamoka pasižymi aiškia, nuoseklia struktūra. Joje atsižvelgiama į mokinių gebėjimus,  ugdomas jų kritinis mąstymas, ryškus mokinių veiklos diferencijavimas. Pakankamai dėmesio skiriama įsivertinimui. Nagrinėjama medžiaga siejama su mokinių gyvenimo patirtimi (Vilnius, 2012).

Elektroninę leidinio versiją galite rasti adresu: http://www.youtube.com/watch?v=2iL91tsr7aE&feature=youtu.be

 


„Sėkmės istorija: mokytojo ir mokinio dialogas“

SAM_6780

Šiame aplankale pristatoma VšĮ Kauno katalikiškos Juozo Urbšio vidurinės mokyklos technologijų mokytojo Aurimo Adomaičio pamoka „Lėkštutės apdaila“ 6 klasėje. Pamoka grindžiama nuolatiniu mokytojo ir mokinių dialogu. Joje pakankamai dėmesio skiriama mokinių savarankiškumo ugdymui, praktinio darbo įgūdžių tobulinimui, didelis dėmesys skiriamas įsivertinimui ir vertinimui (Vilnius, 2012).

Elektroninę leidinio versiją galite rasti adresu: http://www.youtube.com/watch?v=Nu0ytFgKOpE&feature=youtu.be

 


 „Sėkmės istorija: išmokimo stebėjimas“

SAM_6781Šiame aplankale pristatoma Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro vidurinės mokyklos dailės mokytojo metodininko Tomo Rudoko pamoka „Optinė dailė“ 10 klasėje. Pamokoje didelis dėmesys skiriamas mokinių saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui, išmokimo stebėjimui, formuojamajam vertinimui bei įsivertinimui (Vilnius, 2011).

Elektroninę leidinio versiją galite rasti adresu:  http://www.youtube.com/watch?v=5LwnLcKNcTc

 


„Sėkmės istorija: praktinio darbo įgūdžių formavimas“

SAM_6782Šiame aplankale pristatoma Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos biologijos mokytojos metodininkės Reginos Gimbutienės pamoka „Žmogaus ir varlės kraujo stebėjimas pro mikroskopą“ 7 klasėje. Pamoka pasižymi aiškia, nuoseklia struktūra. Joje pakankamai dėmesio skiriama mokinių savarankiškumo ugdymui, praktinio darbo įgūdžių formavimui (Vilnius, 2011).

Elektroninę leidinio versiją galite rasti adresu: http://www.youtube.com/watch?v=v1u8Dsdl-mk

 

 


 „Sėkmės istorija: praktinis mokymasis“

SAM_6783Šiame aplankale pristatoma Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos chemijos vyresniosios mokytojos Snieguolės Revuckaitės pamoka „Cheminių reiškinių požymiai“ 8 klasėje. Pamokoje didelis dėmesys skiriamas mokinių mokymuisi, jų aktyvumo skatinimui, motyvacijos palaikymui. Mokiniai praktiškai mokosi, remdamiesi savo patirtimi (Vilnius, 2011).

Elektroninę leidinio versiją galite rasti adresu: http://www.youtube.com/watch?v=2xASKoO5Apg

 

 


 „Sėkmės istorija: užduočių ir priemonių įvairovė“

SAM_6784Šiame aplankale pristatoma Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytojo metodininko Vytauto Gutausko netradicinė lengvosios atletikos pamoka 6 klasėje. Pamoka pasižymi priemonių ir veiklų gausa ir įvairove (Vilnius, 2011).

Elektroninę leidinio versiją galite rasti adresu: http://www.youtube.com/watch?v=aeBHcVFL3x8

 

 


„Sėkmės istorija: mokinių vertinimas“

Šiame aplanke pristatoma Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos ekspertės Audronės Šarskuvienės pamoką I gimnazijos klasėje „Realizmo krypties bruožai Žemaitės apsakyme „Marti“, kurioje akcentuojamas mokinių vertinimas pamokoje, išnaudojami įvairūs vertinimo būdai ir formos (Vilnius, 2009).

Elektroninę leidinio versiją galite rasti Švietimo portale emokykla adresu: https://www.youtube.com/watch?v=0xYnVGL54I0&feature=youtu.be


 „Sėkmės istorija: tarpdalykiniai ryšiai“

Šiame aplanke pristatoma Kretingos Pranciškonų gimnazijos tikybos mokytojos metodininkės Aurelijos Poškuvienės pamoką III gimnazijos klasėje „Gyvenimo prasmė pagal sūnaus palaidūno parabolę ir Rembranto paveikslą“, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas dorinių vertybių ugdymui ir moralinio mąstymo brandinimui. Ryškūs tarpdalykiniai ryšiai (Vilnius, 2009).

Elektroninę leidinio versiją galite rasti Švietimo portale emokykla adresu: https://www.youtube.com/watch?v=Oi3cTkO_gq0&feature=youtu.be


„Sėkmės istorija: pamokos planavimas“

Šiame aplanke pristatoma Kretingos Pranciškonų gimnazijos tikybos mokytojos metodininkės Giovanninos Borsato pamoką 7 klasėje „Tikėjimo kelyje“, kurioje pastebime aiškią struktūrą, metodų įvairovę, artimus mokytojos ir mokinių ryšius (Vilnius, 2009).

Elektroninę leidinio versiją galite rasti Švietimo portale emokykla adresu: https://www.youtube.com/watch?v=gnC8OVPhMoQ&feature=youtu.be


„Sėkmės istorija: mokinių veiklos individualizavimas“

Šiame aplanke pristatoma Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojo eksperto Arvydo Versecko pamoką  Šiaulių rajono Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos 7 klasėje „Formulių rašymas“, kurioje labai ryškūs mokinių veiklos diferencijavimas ir individualizavimas (Vilnius, 2009).

Elektroninę leidinio versiją galite rasti Švietimo portale emokykla adresu: https://www.youtube.com/watch?v=7SEe9wMonvk&feature=youtu.be


„Sėkmės istorija: mokymasis bendradarbiaujant“

Šiame aplanke pristatoma Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos anglų kalbos mokytojos ekspertės Valdonės Verseckienės pamoką 8 klasėje „What Could We Do to Project the Environment?“, kuri remiasi mokymosi bendradarbiaujant strategija (Vilnius, 2009).

Elektroninę leidinio versiją galite rasti Švietimo portale emokykla adresu: https://www.youtube.com/watch?v=sWIx3TS6-gg&feature=youtu.be


„Sėkmės istorija: vertinimas ugdant ir savitarpio pagalba“

Šiame aplanke pristatoma Vilniaus VšĮ „Saulės“ privačios gimnazijos vyresniosios matematikos mokytojos Daivos Gerbutavičienės matematikos pamoka 9 klasėje „Šaknys. Skyriaus apibendrinimas“. Pamokoje skiriamas dėmesys mokinių tarpusavio bendradarbiavimui, savitarpio pagalbai, vertinimui ugdymo procese. Atkreiptinas dėmesys į santykius klasėje: mokinių tarpusavio santykius ir santykius su mokytoja – jie grindžiami abipuse pagarba ir tolerantiškumu.

Elektroninę leidinio versiją galite rasti adresu: https://www.youtube.com/watch?v=yOXj_zZ6DOo&feature=youtu.be


„Sėkmės istorija: aktyvių mokymosi metodų taikymas“

Šiame aplanke pristatoma Kauno Kazio Griniaus vidurinės mokyklos istorijos mokytojos ekspertės Linos Kostiukovienės ciklo apibendrinimo ir kartojimo pamoka 8 klasėje „Ankstyvieji viduramžiai“. Pamokoje naudojami aktyvūs  mokymo(si) metodai: struktūruoti užrašai,  durstinys, įmagnetintos  santraukos. Pamoka  yra aiškios struktūros, pakankamai dėmesio skiriama refleksijai, įsivertinimui.

Elektroninę leidinio versiją galite rasti Švietimo portale emokykla arba adresu: https://www.youtube.com/watch?v=vFcyU-iDqmM&feature=youtu.be


Filmas „Atrask sėkmę”

Tai leidinys, kuriame pristatoma 8 šalies mokyklų ugdymo proceso organizavimo geroji praktika, atrasta po mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimų. Pateikiamos mokyklų patirtys iliustruoja vadybos įtaką ugdymo procesui tobulinti.
Tai vaizdo mokomoji medžiaga, skirta plačiajai pedagoginei bendruomenei (Vilnius, 2010).

Elektroninę leidinio versiją galite rasti Švietimo portale emokykla adresu: https://www.youtube.com/watch?v=Be0h54dz_Mo&feature=youtu.be

 

 


  ,,Mokyklų sėkmės istorijos”

Tai NMVA leidinys, kuriame dvidešimties Lietuvos mokyklų sėkmės istorijas parašė jų mokytojai po išorės vertinimo. Knyga iliustruota mokyklų pateiktomis nuotraukomis ir išleista su priedais: dviem kompaktinėmis plokštelėmis – pamokų fragmentais (Vilnius, 2008).