Darbuotojai

 

Stebėsenos ir vertinimo departamentas

Direktorius Vidmantas Jurgaitis tel. (8 5)  271 1601 vidmantas.jurgaitis@nmva.smm.lt

 

Vertinimo skyrius

Vedėja dr. Snieguolė Vaičekauskienė tel. (8 5) 277 9024 snieguole.vaicekauskiene@nmva.smm.lt
Vedėjo pavaduotojas Kęstutis Kurtinys tel. (8 5) 277 9023 kestutis.kurtinys@nmva.smm.lt
Metodininkas dr. Linas Jašinauskas tel. (8 5) 277 9024 linas.jasinauskas@nmva.smm.lt
Metodininkė Rima Klimašauskienė tel. (8 5) 277 9024 rima.klimasauskiene@nmva.smm.lt
Metodininkė Ramunė Korenkienė tel. (8 5) 277 9024 ramune.korenkiene@nmva.smm.lt
Metodininkė Asta Gražytė-Skominienė tel. (8 5) 204 1893 asta.grazyte@nmva.smm.lt
Metodininkė Rasmutė Elena Norkūnienė tel. (8 5) 204 1892 rasmute-elena.norkuniene@nmva.smm.lt
Metodininkė Ginta Orintienė  tel. (8 5) 204 1893 ginta.orintiene@nmva.smm.lt
Metodininkė Skaidrė Pavlovskaja tel. (8 5) 277 9023 skaidre.pavlovskaja@nmva.smm.lt
Metodininkas Mantas Cegelskas tel. (8 5) 204 1891 mantas.cegelskas@nmva.smm.lt
Metodininkė Snieguolė Dinapienė tel. (8 5) 204 1898 snieguole.dinapiene@nmva.smm.lt
Metodininkė Alma Račkauskienė tel. (8 5) 204 1897 alma.rackauskiene@nmva.smm.lt

 

Švietimo politikos analizės skyrius

Vedėjas Evaldas Bakonis tel. (8 5) 204 5371 evaldas.bakonis@nmva.smm.lt
Analitikė dr. Sandra Balevičienė tel. (8 5) 204 1894 sandra.baleviciene@nmva.smm.lt
Analitikė Asta Gražytė-Skominienė tel. (8 5) 204 1893  asta.grazyte@nmva.smm.lt
Analitikė Jolanta Jevsejevienė tel. (8 5) 204 1895  jolanta.jevsejeviene@nmva.smm.lt
Analitikė dr. Rima Zablackė tel. (8 5) 204 1895  rima.zablacke@nmva.smm.lt
Analitikė dr. Svajonė Mikėnė tel. (8 5) 204 1896  svajone.mikene@nmva.smm.lt

 

Švietimo pagalbos departamentas

 

Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyrius

Metodininkė Edita Gailiūtė tel. (8 5)  204 5373 edita.gailiute@nmva.smm.lt
Metodininkė Diana Verbiejienė tel. (8 5) 277 9023 diana.verbiejiene@nmva.smm.lt
Metodininkė Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė tel. (8 5)  204 5373 ingrida.sedeckyte-lagunaviciene@nmva.smm.lt

 

Bendrųjų reikalų departamentas

 

Kanceliarijos ir dokumentų valdymo skyrius

Ryšių su visuomene specialistė Ilona Jašinauskienė tel. (8 5) 204 1892 ilona.jasinauskiene@nmva.smm.lt

Personalo ir teisės skyrius

Specialistė Aurelija Rudžianskienė tel. (8 5) 271 1601 info@nmva.smm.lt

 

Europos Sąjungos Erasmus+ programos švietimo tinklas Eurydice

Veiklų koordinatorė dr. Rima Zablackė tel. (8 5) 204 1895  rima.zablacke@nmva.smm.lt

 

Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (09.2.1-ESFA-V-706-03-0001)

Projekto vadovė Vilma Venta Jankūnė vilma-venta.jankune@nmva.smm.lt
Projekto finansininkė Inga Tučinskienė tel. (8 5) 204 53 70 inga.tucinskiene@nmva.smm.lt
Projekto administratorė Aurelija Rudžianskienė tel. (8 5)  271 16 01 info@nmva.smm.lt