Darbuotojai

 

Direktorius Vidmantas Jurgaitis tel. (8 5)  271 1601 vidmantas.jurgaitis@nmva.smm.lt
L. e. p. direktoriaus pavaduotojas Evaldas Bakonis tel. (8 5)  204 5371 evaldas.bakonis@nmva.smm.lt
Administratorė Aurelija Rudžianskienė tel. (8 5)  271 1601 faks. (8 5) 271 1602 info@nmva.smm.lt

Buhalterija

Vyriausioji finansininkė Inga Tučinskienė tel. (8 5) 204 5370 inga.tucinskiene@nmva.smm.lt
Buhalterė Marijana Voroneckaja tel. (8 5) 204 5370 marijana.voroneckaja@nmva.smm.lt

Mokyklų įsivertinimo skyrius 

Vedėja Laima Gudaitė tel. (8 5)  204 5373 laima.gudaite@nmva.smm.lt
Metodininkė Edita Gailiūtė tel. (8 5)  204 5373 edita.gailiute@nmva.smm.lt
Metodininkė Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė tel. (8 5)  204 5373 ingrida.sedeckyte-lagunaviciene@nmva.smm.lt
Metodininkė Jelizaveta Tumlovskaja tel. (8 5)  204 5373 jelizaveta.tumlovskaja@nmva.smm.lt

Mokyklų išorinio vertinimo skyrius

Vedėja dr. Snieguolė Vaičekauskienė tel. (8 5) 277 9024 snieguole.vaicekauskiene@nmva.smm.lt
Metodininkas dr. Linas Jašinauskas tel. (8 5) 277 9024 linas.jasinauskas@nmva.smm.lt
Metodininkė Rima Klimašauskienė tel. (8 5) 277 9024 rima.klimasauskiene@nmva.smm.lt
Metodininkė Ramunė Korenkienė tel. (8 5) 277 9024 ramune.korenkiene@nmva.smm.lt

Informavimo ir administravimo skyrius

 L. e. p. vedėja Ilona Jašinauskienė tel. (8 5) 204 1892 ilona.jasinauskiene@nmva.smm.lt
Metodininkė Asta Gražytė-Skominienė tel. (8 5) 204 1893 asta.grazyte@nmva.smm.lt
Metodininkė Rasmutė Elena Norkūnienė tel. (8 5) 204 1892 rasmute-elena.norkuniene@nmva.smm.lt
Programinės įrangos inžinierius Valdemar Novoslavski valdemar.novoslavski@nmva.smm.lt
Metodininkė Ginta Orintienė  tel. (8 5) 204 1893 ginta.orintiene@nmva.smm.lt
Metodininkas Denis Sosunov tel. (8 5) 204 5370 denis.sosunov@nmva.smm.lt

Mokymų ir vertintojų atestavimo skyrius

Vedėjas Kęstutis Kurtinys tel. (8 5) 277 9023 kestutis.kurtinys@nmva.smm.lt
Metodininkė Skaidrė Pavlovskaja tel. (8 5) 277 9023 skaidre.pavlovskaja@nmva.smm.lt
Metodininkė Diana Verbiejienė tel. (8 5) 277 9023 diana.verbiejiene@nmva.smm.lt

Švietimo politikos analizės skyrius

Vedėjas Evaldas Bakonis tel. (8 5) 204 5371 evaldas.bakonis@nmva.smm.lt
Metodininkė dr. Sandra Balevičienė tel. (8 5) 204 1894 sandra.baleviciene@nmva.smm.lt
Metodininkė Asta Gražytė-Skominienė tel. (8 5) 204 1893  asta.grazyte@nmva.smm.lt
Metodininkė Jolanta Jevsejevienė tel. (8 5) 204 1895  jolanta.jevsejeviene@nmva.smm.lt
Metodininkė Laima Paurienė tel. (8 5) 204 1894  laima.pauriene@nmva.smm.lt
Metodininkė dr. Rima Zablackė tel. (8 5) 204 1895  rima.zablacke@nmva.smm.lt
Metodininkė dr. Svajonė Mikėnė tel. (8 5) 204 1896  svajone.mikene@nmva.smm.lt

Pedagogų vertinimo skyrius

L. e. p. vedėjas Mantas Cegelskas tel. (8 5) 204 1891 mantas.cegelskas@nmva.smm.lt
Metodininkė Snieguolė Dinapienė tel. (8 5) 204 1898 snieguole.dinapiene@nmva.smm.lt
Metodininkė Alma Račkauskienė tel. (8 5) 204 1897 alma.rackauskiene@nmva.smm.lt
Metodininkė Dangira Bielinytė tel. (8 5) 204 1898 dangira.bielinyte@nmva.smm.lt

Europos Sąjungos Erasmus+ programos Eurydice paprogramė

Veiklų koordinatorė dr. Rima Zablackė tel. (8 5) 204 1895 rima.zablacke@nmva.smm.lt

 

Duomenų apsaugos pareigūnė Ilona Jašinauskienė tel. (8 5) 204 1892 ilona.jasinauskiene@nmva.smm.lt

 

Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (09.2.1-ESFA-V-706-03-0001)

 

Projekto vadovė Vilma Venta Jankūnė vilma-venta.jankune@nmva.smm.lt
Projekto finansininkė Inga Tučinskienė tel. (8 5) 204 5370 inga.tucinskiene@nmva.smm.lt
Projekto administratorė Aurelija Rudžianskienė tel. (8 5) 271 1601 info@nmva.smm.lt

 

Puslapis „Darbuotojai“ paskutinį kartą atnaujintas 2019-02-08