Pratęstas projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) stažuotės Berlyne (Vokietija) dalyvių registracijos laikas

Atnaujintas projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) stažuočių užsienyje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir pratęstas dalyvių registracijos laikas stažuotei Berlyne (Vokietija). [...]

Įvyko apskritojo stalo diskusija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimas – metodologinių įrankių paieška“

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“  (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) apskritojo stalo diskusijoje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimas – metodologinių įrankių paieška“ dalyvavo šios srities praktikai, vadovai, savivaldybių atstovai, mokslininkai, respublikinės ir tarptautinės patirties turintys vertintojai. [...]