Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimas ugdytinio pažangai“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), organizuoja konferenciją „Ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimas ugdytinio pažangai“. [...]

Politikams apie Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą

Pastaruoju metu vykstant rinkimų agitacijai, švietimo būklę ir veikiančias įstaigas vertinantys politikai, neįsigilinę į realią ir tikrą įstaigų paskirtį, viešuosiuose pasisakymuose ar tekstuose pateikia visuomenei netikslią ar net klaidinančią informaciją apie Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą ir jos atliekamas funkcijas. [...]

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra teikia paaiškinimus dėl audito išvadų

Pateikiame paaiškinimus dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus 2019 m. kovo 22 d. pažymoje Nr. VA-6 „Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių 17 institucijų galimos korupcijos tikimybės viešuosiuose pirkimuose vidaus auditas“ Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atžvilgiu įvardytų pastebėjimų, išvadų, vertinimų. [...]