Kviečiame į KSM klubo konferenciją „Pamokos kokybė – švietimo sistemos kokybės pagrindas“

Kokybės siekiančių mokyklų klubas kartu su Nacionaline mokyklų vertinimo agentūra ir Kaišiadorių r. savivaldybės Švietimo skyriumi š.m. spalio 28 dieną kviečia į tradicinę Klubo konferenciją, kurį įvyks Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijoje. Konferencijos tema – „Pamokos kokybė – švietimo sistemos kokybės pagrindas“. Konferencijos pradžia 10.00 val. Numatoma pabaiga 15.00 Konferencijos programa [...]

Kviečiame mokyklų atstovus į konsultacijas dėl IQES online

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra 2013 m. spalio – gruodžio mėn. kiekvieną antradienį nuo 10 val. organizuoja 4 valandų konsultacijas mokyklų atstovams dėl IQESonline (tiesioginės internetinės sistemos pamokos tobulinimui ir įsivertinimui) taikymo. Būtina atsivežti nešiojamąjį kompiuterį. Prašome registruotis į konsultacijas (registracijos formą rasite įėję į naujieną ir paspaudę nuorodą "registracijos forma"). [...]

Ką apie savo mokyklą galvoja mokiniai ir jų tėveliai?

  Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra organizuodama mokyklų veiklos kokybės išorinius vertinimus atlieka mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) nuomonės apie mokyklos veiklą tyrimą.  2009-2013 m. apklausti 41272 mokiniai ir 48290 jų tėvų. Apibendrinus duomenis, galima įžvelgti keletą ryškesnių tendencijų: tik 33-35 proc. didmiesčiuose ir miestuose esančių mokyklų mokinių sutinka su teiginiu, kad „Pamokose mokytojai dažnai duoda skirtingas [...]

Su Mokytojo diena!

piesinukas

Mieli mokytojai, lai Jūsų kūrybiškumas, išmintis ir kantrybė uždega norą dalintis savo dvasiniais turtais ir įkvepia mokinius ugdytis ir drąsiai žengti į priekį. Sėkmės Jums įgyvendinat naujas idėjas ir nepaliaujant tobulėti! (NMVA)

[...]