Lietuvybės stiprinimas – kiekvieno mokytojo užduotis

  Parengta švietimo problemos analizė apie lituanistinį ugdymą. Lituanistiniu ugdymu padedame jaunajai kartai perimti tautos vertybes (kalbą, kultūrą, istoriją ir kt.), geriau pažinti ir pamilti savo kraštą, savo lietuviškąją tapatybę. Tai ne vien lituanistų, bet visų mokytojų, mokyklos bendruomenės užduotis. Apie tai, kaip galėtume tobulinti lituanistinį ugdymą, kaip tautinė tapatybė stiprinama kitose Europos šalyse, kodėl tautinės tapatybės puoselėjimas [...]

Pamokos kokybė – švietimo sistemos kokybės pagrindas. KSM klubo konferencijos apžvalga

Spalio 28 dieną Kaišiadorių rajono Kruonio gimnazijoje įvyko tradicinė Kokybės siekiančių mokyklų klubo mažoji (skirta tik Klubo nariams) konferencija. Konferencija tema „Pamokos kokybė – švietimo sistemos kokybės pagrindas“ sulaukė 43 dalyvių iš 6 Lietuvos savivaldybių dėmesio. Konferencijoje taip pat dalyvavo NMVA Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė bei metodininkė, KSM Klubo narė, Jelizaveta Tumlovskaja. Konferencija prasidėjo Kruonio [...]