Dalinamės konferencijos „Apie mokyklą, siekiančią prasmės“, skirtos dr. Meilės Lukšienės metams pažymėti medžiaga

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra vykdydama  ES SF projektą „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokykloje (modelių sukūrimas)“,  kodas VP1-2.1.-ŠMM-01-V-03-001, lapkričio 27 d. organizavo konferenciją „Apie mokyklą siekiančią prasmės", skirtą dr. Meilės Lukšienės metams pažymėti. Konferencijoje buvo pristatyta Geros mokyklos koncepcija, įsivertinimo instrumentų internetinė sistema IQES online Lietuva, pretendentų į mokyklų vadovus atrankos, vertinimo [...]