Lietuvybės stiprinimas – kiekvieno mokytojo užduotis

  Parengta švietimo problemos analizė apie lituanistinį ugdymą. Lituanistiniu ugdymu padedame jaunajai kartai perimti tautos vertybes (kalbą, kultūrą, istoriją ir kt.), geriau pažinti ir pamilti savo kraštą, savo lietuviškąją tapatybę. Tai ne vien lituanistų, bet visų mokytojų, mokyklos bendruomenės užduotis. Apie tai, kaip galėtume tobulinti lituanistinį ugdymą, kaip tautinė tapatybė stiprinama kitose Europos šalyse, kodėl tautinės tapatybės puoselėjimas [...]