Informaciniai seminarai nuo 2011 m. rugsėjo 29 d.

Informuojame, kad Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra pretendentams į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigas organizuoja informacinius seminarus dalyvavimo konkursuose ir kompetencijų vertinimo klausimais. Informacinių seminarų metu bus supažindinama su konkursų į vadovų pareigas ir kvalifikacinių reikalavimų vadovams pokyčiais pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 [...]

Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų vertinimas

2011-07-01 LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta nauja švietimo įstaigų vadovų skyrimo tvarka (2011-07-01 įsakymas Nr.V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“  Žin.,2011, Nr.83-4050) ir naujas Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas (2011-07-01 įsakymas Nr. V-1194). [...]

Agentūra rengia 2012 m. vertinamų mokyklų sąrašą

Renginys:
Kt, 2011-07-07 08:00 – 17:00
Visų mokyklų steigėjų maloniai prašome pateikti arba patikslinti informaciją (jei dar to nepadarėte iki š. m. gegužės 20 d.), kokias mokyklas siūlote vertinti  2012 m.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Kasmetinė išorės vertintojų sueiga

Renginys: Pr, 2011-06-20 08:00 - An, 2011-06-21 17:00 Liepos 1-2 dienomis Berčiūnuose vyko V kasmetinė išorės vertintojų sueiga. Joje dalyvavo švietimo konsultantai iš Jungtinės Karalystės Brian Foster ir Arthur Ivatts. Užsienio švečiai pristatė mokyklų vertinimo kaitą Jungtinėje Karalystėje ir kartu su išorės vertintojais nagrinėjo Lietuvos ir Jungtinės Karalystės mokyklų vertinimo panašumus ir skirtumus bei aptarė Lietuvos mokyklų vertinimo pokyčius per pastarąjį [...]