Nuo ugdymo profiliavimo iki šiuolaikinio individualizavimo

Parengta nauja švietimo problemos analizė, kurioje aptariamos diferencijavimo ir individualizavimo sampratos, apžvelgiama Lietuvos bendrojo ugdymo raida nuo profiliavimo iki individualizavimo. Analizėje nagrinėjami PISA tyrimo duomenys, ar ugdymo diferencijavimas padeda pasiekti geresnių švietimo rezultatų. Leidinyje aptariami Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų išorinio vertinimo duomenys ir kitų Europos šalių ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo praktika. Plačiau skaitykite čia   [...]

Parengta švietimo problemos analizė tema „Švietimo kokybė“

Pastaruoju metu švietimo kokybė ir jos užtikrinimas yra daugelio šalių politinių diskusijų objektas ir prioritetas. Tad ši analizė skiriama aptarti:  kodėl šalims taip svarbu nuolat tobulinti švietimo kokybę? kaip švietimo kokybė suprantama Lietuvoje ir apskritai pasaulyje? kokie veiksniai lemia švietimo kokybę ir kaip ji užtikrinama Lietuvoje? Pagaliau, ką byloja skaičiai apie Lietuvos švietimo kokybę? Daugiau apie tai skaitykite čia.   [...]

Kviečiame į pretendentų į švietimo įstaigų vadovus mokymus

Vykdydama projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ veiklą „Mokyklos vadovų kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir išbandymas”, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra ir Jungtinės Karalystės Nacionalinis mokymo ir lyderystės koledžas (National College for Teaching and Leadership) 2013-2014 mokslo metais rengiasi praktiškai išbandyti 3 dienų (24 akademinių valandų) ,,Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kvalifikacijos [...]

Parengta švietimo problemos analizė „Mokėjimo mokytis kompetencija: sampratos ir ugdymas“

Mokėjimo mokytis kompetencija yra visą gyvenimą trunkančio mokymosi idėjos įgyvendinimo pagrindas. Ši analizė skiriama mokėjimo mokytis sampratos nagrinėjimui tiek Lietuvos, tiek Europos švietimo dokumentuose. Pristatomi naujausi tyrimų duomenys, rodantys, kaip sekasi ugdyti Lietuvos mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. Visą švietimo problemos analizę skaitykite čia. [...]

Parengta švietimo problemos analizė Lietuvos mokinių mąstymo gebėjimų ugdymo tema

  Remiantis prioritetiniais Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo politikos dokumentais, didaktikos problemas analizuojančiais ir tarptautiniais mokinių pasiekimų tyrimais, keliami klausimai, kodėl svarbu mokyti(s) mąstyti, kokius mąstymo gebėjimus reiktų ugdyti, ar šalies bendrojo ugdymo programose sudaromos prielaidos ugdyti mokinių mąstymo gebėjimus, kaip keičiasi mūsų mokinių pasiekimai, ar mokytojų taikomi metodai skatina mokinių mąstymo gebėjimų ugdymą, galiausiai, [...]