Švietimo informacijos tinklas Eurydice pristato ataskaitą „Švietimas ir mokymas strategijoje „Europa 2020“. ES valstybių narių atsakas“.

Ši ataskaita glaustai pateikia lyginamąją analizę apie ES valstybių narių atsaką į strategijoje „Europa 2020“ nurodytus švietimo ir mokymo srities prioritetus. Pagrindinis dėmesys joje skirtas pastarojo meto ir artimiausiu metu numatomoms pavienių šalių švietimo reformoms keturiose teminėse srityse, tiesiogiai susijusiose su strategija „Europa 2020“: ankstyvas pasitraukimas iš švietimo sistemos, aukštojo mokslo studijos, jaunimo užimtumas ir profesinis mokymas bei suaugusiųjų [...]

Dalinamės konferencijos „Apie mokyklą, siekiančią prasmės“, skirtos dr. Meilės Lukšienės metams pažymėti medžiaga

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra vykdydama  ES SF projektą „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokykloje (modelių sukūrimas)“,  kodas VP1-2.1.-ŠMM-01-V-03-001, lapkričio 27 d. organizavo konferenciją „Apie mokyklą siekiančią prasmės", skirtą dr. Meilės Lukšienės metams pažymėti. Konferencijoje buvo pristatyta Geros mokyklos koncepcija, įsivertinimo instrumentų internetinė sistema IQES online Lietuva, pretendentų į mokyklų vadovus atrankos, vertinimo [...]