Parengta švietimo problemos analizė Lietuvos mokinių mąstymo gebėjimų ugdymo tema

  Remiantis prioritetiniais Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo politikos dokumentais, didaktikos problemas analizuojančiais ir tarptautiniais mokinių pasiekimų tyrimais, keliami klausimai, kodėl svarbu mokyti(s) mąstyti, kokius mąstymo gebėjimus reiktų ugdyti, ar šalies bendrojo ugdymo programose sudaromos prielaidos ugdyti mokinių mąstymo gebėjimus, kaip keičiasi mūsų mokinių pasiekimai, ar mokytojų taikomi metodai skatina mokinių mąstymo gebėjimų ugdymą, galiausiai, [...]

Kviečiame į seminarus mokyklų vadovams

Vykdydama projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ veiklą „Mokyklos vadovų kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir išbandymas”, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra ir National College for Teaching and Leadership (Jungtinės Karalystės Nacionalinis mokymo ir lyderystės koledžas) 2013-2014 mokslo metais rengiasi praktiškai išbandyti 3 d. 24 akad. val. ,,Mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų kvalifikacijos tobulinimo programą“. Mokymų [...]