Kviečiame į seminarus „Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms“

Šių metų rugsėjo–lapkričio mėnesiais Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyrius organizuoja tęstinius seminarus tema „Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms“ (2 srautai). Seminarai skirti akredituotų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vadovams, metodininkams, darbuotojams, atsakingiems už mokytojų profesinį tobulėjimą, kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlos sudarymą. [...]

Primename apie galimybę konsultuotis įsivertinimo klausimais

Mokyklų įsivertinimo skyrius siūlo konsultacijas bendrojo ugdymo mokyklų ir institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, atstovams veiklos kokybės įsivertinimo organizavimo, duomenų interpretavimo, jų pateikimo ir panaudojimo klausimais. [...]

Paskelbti konkursai projekto „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ (09.4.1-ESFA-V-713-03-0001) turinio vadovų metodininkų ir veiklos vadovo metodininko pareigoms eiti

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra skelbia konkursus projekto Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ (09.4.1-ESFA-V-713-03-0001) 1.2 veiklos „Institucijų, vykdančių profesinio mokymo kokybės išorinį vertinimą, ekspertinių gebėjimų stiprinimas“ turinio vadovų metodininkų ir veiklos vadovo metodininko pareigoms eiti. [...]