Kviečiame švietimo lyderystės magistrantūros studijų studentus į viešąją konsultaciją

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) projektas kartu su Pedagogų vertinimo skyriumi šių metų balandžio 4 dieną organizuoja viešąją konsultaciją tema „Švietimo įstaigos vadovo samprata Geros mokyklos koncepcijos kontekste“. [...]

Apskritojo stalo diskusija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimas – metodologinių įrankių paieška“

Vykdydami „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) projektą, kviečiame visus, kuriems rūpi ankstyvojo ugdymo kokybė ir jos vertinimas, dalyvauti pirmojoje apskritojo stalo diskusijoje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimas – metodologinių įrankių paieška“. [...]