Seminarų ciklas išorės vertintojams

Mokyklų veiklos kokybės išorės vertintojams organizuojamas darbo su Excel programa seminarų ciklas. Mokymai vyks diferencijuotai, tad prieš registraciją į seminarą reikia atlikti užduotis ir užpildyti anketą: 1 užduotis 2 užduotis (koreliacija) Duomenys užduotims atlikti Anketa Seminarų datos: balandžio 2 d. – sunkiai atlikusių užduotis  grupė; balandžio 15 d. – vidutiniškai atlikusių užduotis grupė; balandžio 17 d. – sėkmingai atlikusių užduotis [...]

Kviečiame į viešąsias konsultacijas dėl atnaujintų mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių

  Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, vykdydama ES SF projektą „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokykloje (modelių sukūrimas)“, remdamasi „Geros mokyklos koncepcija“, IQESonline.lt tiesioginės internetinės sistemos teoriniu pagrindimu, Europos komisijos užsakyta studija „The Future of Learning: Preparing for Change“, grupe mokslininkų, praktikų, švietimo ekspertų atnaujino mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklius ir naudojimosi jais rekomendacijas. Šiuo [...]

Švietimo informacijos tinklas Eurydice pristato ataskaitą „Mokyklų finansavimas Europoje: viešojo finansavimo mechanizmai, metodai ir kriterijai“.

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija padės suprasti Europos viešojo sektoriaus mokyklinio ugdymo finansavimo sistemų struktūrą. Joje taip pat pateikiama trumpa lyginamoji institucijų analizė – nagrinėjama, kokių lygmenų valdžios institucijos nustato mokykliniam ugdymui finansuoti skirtų išteklių dydį ir kokie metodai bei kriterijai yra taikomi nustatant išteklių dydį. Ši ataskaita parodo, kad Europos šalyse taikoma daug įvairių finansavimo sistemų. Jos buvo formuojamos [...]

Refleksijos dienų „Įsivertinimo prasmė mokyklos veikloje“ apžvalga

  2015 m. sausio 7 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje ir sausio 9 d. Vilniaus Užupio gimnazijoje vyko išorės vertintojų refleksijos dienos „Įsivertinimo prasmė mokyklos veikloje“ . Renginio metu išorės vertintojai  susipažino, nagrinėjo atnaujintus mokyklos įsivertinimo rodiklius, parengtus remiantis Geros mokyklos koncepcija ir tiesioginės internetinės mokyklos įsivertinimo ir tobulinimo sistemos „IQES online Lietuva“ metodika. Šis renginys vyko kaip viešoji [...]