Įvyko apskritojo stalo diskusija „Stažuočių Airijoje ir Vokietijoje patirtys. Įgytų patirčių taikymo galimybės rengiant ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos vertinimo ir įsivertinimo metodikas“

Stažuočių dalyviai, grįžę iš Airijos ir Vokietijos (Berlyno), pasidalino įspūdžiais, įgytomis žiniomis bei patirtimi projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) apskritojo stalo diskusijoje gegužės 30 d. Vilniuje. [...]

Švietimo įstaigų atstovai dalyvavo stažuotėje Berlyne

Aštuoni įvairių Lietuvos švietimo įstaigų darbuotojai dalyvavo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vykdomo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) stažuotėje Berlyne, vykusioje gegužės 21–25 dienomis. Stažuotės tikslas – susipažinti su Berlyno ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos kokybės vertinimo sistema. [...]

Apskritojo stalo diskusija „Stažuočių Airijoje ir Vokietijoje patirtys. Įgytų patirčių taikymo galimybės rengiant ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos vertinimo ir įsivertinimo metodikas“

Kviečiame dalyvauti projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) apskritojo stalo diskusijoje, skirtoje stažuočių Airijoje ir Vokietijoje (Berlyne) metu įgytų patirčių pristatymui „Stažuočių Airijoje ir Vokietijoje patirtys. Įgytų patirčių taikymo galimybės rengiant ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos vertinimo ir įsivertinimo metodikas“. [...]