Seminarai mokyklų vadovams

Projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ veiklos „Mokyklos vadovų kvalifikacijos tobulinimo programos parengimas ir išbandymas” 3 dienų 24 akademinių valandų seminarai pagal ,,Mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų kvalifikacijos tobulinimo programą“ vyks 2014 metų vasario 10-13 dienomis. Pradedantiems mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams seminarai vyks: I grupei – vasario 10-11 d. ir gegužės 6 d.  Dubingiuose (Molėtų raj.) [...]

Lietuvos mokinių matematinis mąstymas

Matematinis mąstymas yra vienas iš svarbiausių mokinių pažintinės veiklos komponentų. Mokinių matematinio mąstymo rezultatams įtakos turi emociniai veiksniai, t. y. emocijos, nuostatos, įsitikinimai ir vertybės, įvairūs kognityviniai, socialiniai, kultūriniai veiksniai. Šioje švietimo problemos analizėje analizuojami minėtųjų veiksnių įtaka Lietuvos mokinių matematinio mąstymo rezultatams. Visą švietimo problemos analizę galite skaityti čia. [...]

Nuo ugdymo profiliavimo iki šiuolaikinio individualizavimo

Parengta nauja švietimo problemos analizė, kurioje aptariamos diferencijavimo ir individualizavimo sampratos, apžvelgiama Lietuvos bendrojo ugdymo raida nuo profiliavimo iki individualizavimo. Analizėje nagrinėjami PISA tyrimo duomenys, ar ugdymo diferencijavimas padeda pasiekti geresnių švietimo rezultatų. Leidinyje aptariami Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų išorinio vertinimo duomenys ir kitų Europos šalių ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo praktika. Plačiau skaitykite čia   [...]