Lietuvybės stiprinimas – kiekvieno mokytojo užduotis

  Parengta švietimo problemos analizė apie lituanistinį ugdymą. Lituanistiniu ugdymu padedame jaunajai kartai perimti tautos vertybes (kalbą, kultūrą, istoriją ir kt.), geriau pažinti ir pamilti savo kraštą, savo lietuviškąją tapatybę. Tai ne vien lituanistų, bet visų mokytojų, mokyklos bendruomenės užduotis. Apie tai, kaip galėtume tobulinti lituanistinį ugdymą, kaip tautinė tapatybė stiprinama kitose Europos šalyse, kodėl tautinės tapatybės puoselėjimas [...]

Pamokos kokybė – švietimo sistemos kokybės pagrindas. KSM klubo konferencijos apžvalga

Spalio 28 dieną Kaišiadorių rajono Kruonio gimnazijoje įvyko tradicinė Kokybės siekiančių mokyklų klubo mažoji (skirta tik Klubo nariams) konferencija. Konferencija tema „Pamokos kokybė – švietimo sistemos kokybės pagrindas“ sulaukė 43 dalyvių iš 6 Lietuvos savivaldybių dėmesio. Konferencijoje taip pat dalyvavo NMVA Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė bei metodininkė, KSM Klubo narė, Jelizaveta Tumlovskaja. Konferencija prasidėjo Kruonio [...]

Kviečiame į KSM klubo konferenciją „Pamokos kokybė – švietimo sistemos kokybės pagrindas“

Kokybės siekiančių mokyklų klubas kartu su Nacionaline mokyklų vertinimo agentūra ir Kaišiadorių r. savivaldybės Švietimo skyriumi š.m. spalio 28 dieną kviečia į tradicinę Klubo konferenciją, kurį įvyks Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijoje. Konferencijos tema – „Pamokos kokybė – švietimo sistemos kokybės pagrindas“. Konferencijos pradžia 10.00 val. Numatoma pabaiga 15.00 Konferencijos programa [...]

Kviečiame mokyklų atstovus į konsultacijas dėl IQES online

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra 2013 m. spalio – gruodžio mėn. kiekvieną antradienį nuo 10 val. organizuoja 4 valandų konsultacijas mokyklų atstovams dėl IQESonline (tiesioginės internetinės sistemos pamokos tobulinimui ir įsivertinimui) taikymo. Būtina atsivežti nešiojamąjį kompiuterį. Prašome registruotis į konsultacijas (registracijos formą rasite įėję į naujieną ir paspaudę nuorodą "registracijos forma"). [...]

Ką apie savo mokyklą galvoja mokiniai ir jų tėveliai?

  Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra organizuodama mokyklų veiklos kokybės išorinius vertinimus atlieka mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) nuomonės apie mokyklos veiklą tyrimą.  2009-2013 m. apklausti 41272 mokiniai ir 48290 jų tėvų. Apibendrinus duomenis, galima įžvelgti keletą ryškesnių tendencijų: tik 33-35 proc. didmiesčiuose ir miestuose esančių mokyklų mokinių sutinka su teiginiu, kad „Pamokose mokytojai dažnai duoda skirtingas [...]