Įvyko kasmetinė mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo vertintojų sueiga „Išorinis vertinimas: taikau, reflektuoju, dalinuosi“

Dvyliktosios kasmetinės mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo vertintojų sueigos „Išorinis vertinimas: taikau, reflektuoju, dalinuosi“ metu, kuri vyko 2019 m. birželio 26–27 dienomis, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktorius Vidmantas Jurgaitis pristatė Agentūros paskutiniųjų metų veiklas bei įstaigos istorinės veiklos kontekstą. [...]

Pranešimas dėl Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro reorganizavimo

Pranešame, kad yra parengtas Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo sąlygų aprašas. [...]