Išorės vertintojų refleksijos dienos

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra kvietė mokyklų veiklos išorinio vertinimo išorės vertintojus į tradicines refleksijos dienas. Jos vyko vasario 19, 20 d. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre bei vasario 22 d. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje. [...]

Parengti nauji išorės vertintojai

Seminare „Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinis vertinimas: aktualijos, tendencijos, refleksija“, vykusiame vasario 7–9 dienomis, dalyvavo 31 kandidatas į išorės vertintojus. [...]