Parengti nauji išorės vertintojai

Seminare „Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinis vertinimas: aktualijos, tendencijos, refleksija“, vykusiame vasario 7–9 dienomis, dalyvavo 31 kandidatas į išorės vertintojus. [...]

Atnaujinta dailės darbų paroda

Antrame Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros aukšte nauja paroda – Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 12-tokų ir jų dailės ir technologijų mokytojų Agnės Juršytės, Vaivos Kazlauskaitės ir Auksės Žukaitės kūrybiniai darbai. [...]