Mokytojų mokytojai mokosi, reflektuoja, prisiima įsipareigojimus ir atsakomybę

Tradicija tampa, kad kiekvienų metų gegužės mėnesį Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra kviečia mokytis. Gegužės 5, 11, 18 ir 25 dienomis Šiauliuose, Vilniuje, Kaune ir Gargžduose mokytojų mokytojai – regioninių ir nacionalinių, universitetų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, švietimo pagalbos įstaigų vadovai ir darbuotojai – tobulino savo kvalifikaciją seminaruose „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijos įsivertinimas kokybės vadybos ir strateginio planavimo kontekste“.  [...]

Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės išorinis vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-215 patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo eksperimentine metodika 6 savivaldybėse (Prienų r.,  Plungės r., Ukmergės r., Utenos r., Tauragės r., Visagino), 2018 m. balandžio–gegužės mėnesiais vyksta neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų bei kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorinis vertinimas. [...]