Įvyko apskritojo stalo diskusija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimas – metodologinių įrankių paieška“

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“  (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) apskritojo stalo diskusijoje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimas – metodologinių įrankių paieška“ dalyvavo šios srities praktikai, vadovai, savivaldybių atstovai, mokslininkai, respublikinės ir tarptautinės patirties turintys vertintojai. [...]

Mokytojo profesinis tobulėjimas remiantis mokyklų įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkės Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė ir Jelizaveta Tumlovskaja straipsnyje „Mokytojo profesinis tobulėjimas remiantis mokyklų įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis“ apžvelgia mokytojų profesinio tobulėjimo, profesinio meistriškumo realijas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, analizuoja profesinio meistriškumo ir jo poveikio mokinių ugdymosi rezultatams ryšį, pateikia sektinų, kryptingų profesinio mokymosi, nukreipto į ugdymo kokybės tobulinimą, pavyzdžių, akcentuoja kolegialaus grįžtamojo ryšio svarbą. [...]