Pakeistas Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo priedas

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 19 d. pakeistas Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus aprašo patvirtinimo“, priedas. [...]

Įvyko viešosios konsultacijos „Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos kokybės įsivertinimas: naujos metodikos link“

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyrius šių metų balandžio 5, 12, 26 dienomis Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose organizavo viešąsias konsultacijas „Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos kokybės įsivertinimas: naujos metodikos link“, skirtas švietimo pagalbos institucijų vadovams, metodininkams, atsakingiems už mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos kokybės įsivertinimą ir kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimą. [...]

Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimas ugdytinio pažangai“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), organizuoja konferenciją „Ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimas ugdytinio pažangai“. [...]

Politikams apie Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą

Pastaruoju metu vykstant rinkimų agitacijai, švietimo būklę ir veikiančias įstaigas vertinantys politikai, neįsigilinę į realią ir tikrą įstaigų paskirtį, viešuosiuose pasisakymuose ar tekstuose pateikia visuomenei netikslią ar net klaidinančią informaciją apie Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą ir jos atliekamas funkcijas. [...]