Primename apie galimybę konsultuotis įsivertinimo klausimais

Mokyklų įsivertinimo skyrius siūlo konsultacijas bendrojo ugdymo mokyklų ir institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, atstovams veiklos kokybės įsivertinimo organizavimo, duomenų interpretavimo, jų pateikimo ir panaudojimo klausimais. [...]

Išorės vertintojų refleksijos dienos

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra kvietė mokyklų veiklos išorinio vertinimo išorės vertintojus į tradicines refleksijos dienas. Jos vyko vasario 19, 20 d. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre bei vasario 22 d. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje. [...]