Įvyko apskritojo stalo diskusija „Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo patirtys Lietuvoje ir užsienio šalyse“

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) apskritojo stalo diskusijoje 2019 m. spalio 9 d. dalyvavo įvairių savivaldybių specialistai, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų atstovai, stažuočių Berlyne, Airijoje ir Nyderlandų Karalystėje (Olandijoje) dalyviai. [...]

Apskritojo stalo diskusija „Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo patirtys Lietuvoje ir užsienio šalyse“

Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) apskritojo stalo diskusija tema „Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo patirtys Lietuvoje ir užsienio šalyse“ vyks 2019 m. spalio 9 d. Nacionalinės švietimo agentūros salėje (1 a.), Geležinio Vilko g. 12 Vilniuje. [...]