Mokytojo profesinis mokymasis – mokinio ir mokyklos pažangai

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė savo straipsnyje, naudodamasi Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos duomenimis, apžvelgia, kaip mokyklų atstovai mato mokytojų mokymosi procesą Lietuvos mokyklose, išryškina mokytojų profesinio mokymosi svarbą, siekiant kiekvieno mokinio ir mokyklos pažangos, mokytojų profesinio tobulėjimo įtaką mokyklos veiklos tobulinimui, svarbų švietimo pagalbos institucijų vaidmenį. [...]

Primename apie galimybę konsultuotis įsivertinimo klausimais

Mokyklų įsivertinimo skyrius siūlo konsultacijas bendrojo ugdymo mokyklų ir institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, atstovams veiklos kokybės įsivertinimo organizavimo, duomenų interpretavimo, jų pateikimo ir panaudojimo klausimais. [...]