Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų akreditacija

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. V-895 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centras akredituotas trejiems metams. [...]