Dėl informacijos atnaujinimo

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra.
Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt. [...]

Įvyko apskritojo stalo diskusija „Bendrojo ugdymo mokyklų pažangos stebėsenos išorinio vertinimo modelio metodikų veiksmingumas“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), šių metų spalio 10 dieną organizavo apskritojo stalo diskusiją „Bendrojo ugdymo mokyklų pažangos stebėsenos išorinio vertinimo modelio metodikų veiksmingumas“, skirtą bendrojo ugdymo mokyklų vertinimo sistemos tobulinimui ir tvarumui užtikrinti. [...]