Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra teikia paaiškinimus dėl audito išvadų

Pateikiame paaiškinimus dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus 2019 m. kovo 22 d. pažymoje Nr. VA-6 „Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių 17 institucijų galimos korupcijos tikimybės viešuosiuose pirkimuose vidaus auditas“ Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atžvilgiu įvardytų pastebėjimų, išvadų, vertinimų. [...]

Politikams apie Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą

Pastaruoju metu vykstant rinkimų agitacijai, švietimo būklę ir veikiančias įstaigas vertinantys politikai, neįsigilinę į realią ir tikrą įstaigų paskirtį, viešuosiuose pasisakymuose ar tekstuose pateikia visuomenei netikslią ar net klaidinančią informaciją apie Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą ir jos atliekamas funkcijas. [...]