Parengti nauji išorės vertintojai

Seminare „Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinis vertinimas: aktualijos, tendencijos, refleksija“, vykusiame vasario 7–9 dienomis, dalyvavo 31 kandidatas į išorės vertintojus. [...]

Primename apie galimybę konsultuotis įsivertinimo klausimais

Mokyklų įsivertinimo skyrius siūlo konsultacijas bendrojo ugdymo mokyklų ir institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, atstovams veiklos kokybės įsivertinimo organizavimo, duomenų interpretavimo, jų pateikimo ir panaudojimo klausimais. [...]

Atnaujinta dailės darbų paroda

Antrame Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros aukšte nauja paroda – Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 12-tokų ir jų dailės ir technologijų mokytojų Agnės Juršytės, Vaivos Kazlauskaitės ir Auksės Žukaitės kūrybiniai darbai. [...]