Pakeistas Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 3 d. pakeistas Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-587 „Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstytas nauja redakcija. [...]

Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – pedagogų profesiniam tobulėjimui

Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje lapkričio 28 ir 29 dienomis 41 mokytojų mokytojas baigė tęstinę 40 valandų kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms“. Kvalifikacijos tobulinimo programos esmė – asmeninis kiekvieno jos dalyvio įsipareigojimas taikyti praktikoje tai, ko jis mokėsi, prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi. [...]