Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės išorinis vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-215 patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo eksperimentine metodika 6 savivaldybėse (Prienų r.,  Plungės r., Ukmergės r., Utenos r., Tauragės r., Visagino), 2018 m. balandžio–gegužės mėnesiais vyksta neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų bei kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorinis vertinimas. [...]

Atnaujinta dailės darbų paroda

Antrame Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros aukšte nauja paroda „Vasaros praktika Nemajūnuose“ – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus septintokų kūrybiniai darbai. [...]