Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės išorinis vertinimas

Viena iš Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (toliau – NMVA) veiklos sričių – Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjų veiklos kokybės vertinimas. 2018 metais vyksta šios srities veiklų plėtra.

Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167, Švietimo ir mokslo ministerijai pavesta parengti Neformaliojo vaikų švietimo kokybės užtikrinimo modelį ir jį išbandyti pilotinėse savivaldybėse. Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-215 patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo eksperimentinė metodika. 2018 metais numatyta metodiką išbandyti 6 savivaldybėse: Prienų r., Plungės r., Ukmergės r., Utenos r., Tauragės r. ir Visagino.

Ruošiantis atlikti NVŠ teikėjų veiklos kokybės išorinį vertinimą 2018 m. kovo 21–23 dienomis vyko 24 val. trukmės jau esamų bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų išorės vertintojų mokymai NVŠ teikėjų veiklos kokybės vertinimo kompetencijai įgyti. Mokymus baigė 15 išorės vertintojų ir 7 savivaldybių švietimo padalinių specialistai – NVŠ teikėjų įsivertinimo ir išorinio vertinimo proceso organizatoriai.

2018 m. balandžio – gegužės mėnesiais pagal NMVA sudarytą tvarkaraštį vyksta NVŠ teikėjų veiklos kokybės išoriniai vertinimai 24-iose šešių pilotinių savivaldybių NVŠ institucijose. Vertinimų metu išbandoma metodika bei teikiami pasiūlymai ir rekomendacijos metodikai bei NVŠ teikėjų veiklos kokybės įsivertinimo bei išorinio vertinimo procesui tobulinti.

Apibendrintus išorės vertintojų pasiūlymus ir rekomendacijas numatoma pristatyti 2018 m. birželio 21 d. vyksiančioje Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamoje konferencijoje. Siekiant iš išoriniame vertinime dalyvavusių NVŠ teikėjų susirinkti grįžtamąjį ryšį, pilotinėse savivaldybėse vyks susitikimai su vertinime dalyvavusių institucijų atstovais. Šio tyrimo rezultatai taip pat bus pristatyti konferencijoje.