Vertinimai

 

2018 m. I pusmečio vertinimo rezultatai:

  • vertinimas atliktas 75 mokyklose
  • šių mokyklų (+10; -5) jau galima rasti skiltyje Vertinimo rezultatai (+10; -5)
  • stebėtos 6145 pamokos/veiklos

 

Iš viso nuo 2007 m. vertintos 755 BU mokyklos arba 67,1 proc. nuo šiuo metu šalyje esančių (2010 m. vertinti 7 socializacijos centrai, o 2014 m. – 15 profesinių mokyklų):

 

2018 m. I pusmetį vertintų mokyklų veiklos sričių įvertinimas (dažnis, N=75):

 

2018 m. I pusmetį vertintų mokyklų stiprieji veiklos aspektai (proc., N=75):

 

2018 m. I pusmetį vertintų mokyklų tobulintini veiklos aspektai (proc., N=75):

 

2018 m. I pusmetį stebėtų pamokų kokybė (proc., N=75):

 

Pamokos komponentų įvertinimas 2018 m. I pusmetį (vidurkis, N=75):

 

2018 m. I pusmečio stiprieji ir tobulintini pamokos aspektai (proc., N=75):

 

2018 m. I pusmečio stebėtose pamokose vyraujanti ugdymo(si) paradigma (proc., N=75):

 


2017 m. vertinimo rezultatai:

  • vertinimas atliktas 68 mokyklose
  • šių mokyklų (+10; -5) jau galima rasti skiltyje Vertinimo rezultatai (+10; -5)
  • stebėtos 6796 pamokos/veiklos

Iš viso nuo 2007 m. vertinta 680 BU mokyklų arba 60,6 proc. nuo šiuo metu šalyje esančių (2010 m. vertinti 7 socializacijos centrai, o 2014 m. – 15 profesinių mokyklų):

 

Veiklos sričių vertinimas lygiu 2017 m. vertintose mokyklose (dažnis)(N=68):

 

2017 m. vertintų mokyklų stiprieji veiklos aspektai (proc.)(N=68):

 

2017 m. vertintų mokyklų tobulintini veiklos aspektai (proc.)(N=68):

 

2017 m. stebėtų pamokų kokybė (proc.) (N=68):

 

Pamokos komponentų įvertinimas 2017 m. (vidurkis) (N=68):

 

 

2017 m. stiprieji ir tobulintini pamokos aspektai (N=68):

 

Vyraujanti paradigma 2017 m. stebėtose pamokose (N=68):


2016 m. vertinimo rezultatai:

Veiklos sričių vertinimas lygiu 2016 metais vertintose mokyklose (dažnis):

veiklos sričių vertinimas 2016

 

2016 m. vertintų mokyklų stiprieji veiklos aspektai (proc.):

stiprieji aspektai.2016

 

2016 m. vertintų mokyklų tobulintini veiklos aspektai (proc.):

tobulintini aspektai.2016

 

Pamokos aspektų kokybė 2016 m.:

stebėtos pamokos 2016

 

Vyraujanti paradigma 2016 m. stebėtose pamokose:

paradigma 2016

 

2015–2016 m. m. vertintų mokyklų STIPRIEJI veiklos aspektai:

stiprieji

stip

 

2015-2016 m. m. vertintų mokyklų TOBULINTINI veiklos aspektai:

tobulintini


 

2015 m. vertinimo rezultatai:

2015 m. vertintų pamokų pasiskirstymas pagal ugdymo paradigmą (proc.):

paradigmos 2015m.

 

 2010–2012 m. ir 2013–2015 m. vertintų bendrojo ugdymo mokyklų dešimties stipriųjų veiklos aspektų (+10) palyginimas:

plius 10. 2015

 

2010–2012 m. ir 2013–2015 m. vertintų bendrojo ugdymo mokyklų penkių tobulintinų veiklos aspektų (-5) palyginimas:

minus 5. 2015m.

 

Pamokos aspektų kokybė 2011–2015 m.:

pamokos aspektai 2015 naujas

 


2014 m. vertinimo rezultatai:


 

2013 m. vertinimo rezultatai:

  • vertinimas atliktas 73 mokyklose,
  • stebėtos 6604 pamokos,
  • apklausta 7104 mokiniai, 9322 tėvai ir 1862 mokytojai*.
  • šių mokyklų (+10; -5) jau galima rasti skiltyje Vertinimo rezultatai (+10; -5)

* – nuo 2013 m.  buvo atliekami ir mokytojų nuomonių tyrimai.

 


 

Vertinimo rezultatai (+10; -5)

Išoriniai vertinimai savivaldybėse

Vertinamų mokyklų sąrašai

 

 


 

Puslapis „Vertinimai“ paskutinį kartą atnaujintas 2018-03-30