Vertinimai

 

2019 m. I pusmečio rizikos išorinio vertinimo rezultatai:

 • vertinimas atliktas 46 mokyklose
 • stebėtos 2 142 pamokos/veiklos

Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės rizikos vertinimo rodikliai (9 priedas)

 

Iš viso nuo 2007 m. vertinta 801 BU mokykla arba 73,6 proc. nuo šiuo metu šalyje esančių (2010 m. vertinti 7 socializacijos centrai, o 2014 m. – 15 profesinių mokyklų):

2007–2018 m. – visuminis išorinis vertinimas

2019 m. – rizikos išorinis vertinimas

 

Veiklos sričių ir rodiklių vertinimas lygiu 2019 m. I pusmetį vertintose mokyklose (dažnis, N=46):

 

2019 m. I pusmetį vertintų mokyklų STIPRIEJI veiklos aspektai (proc., N=46):

 

2019 m. I pusmetį vertintų mokyklų TOBULINTINI veiklos aspektai (proc., N=46):

 

Pamokos komponentų įvertinimas 2019 m. I pusmetį (vidurkis, N=46) (1)

 

 

Pamokos komponentų įvertinimas 2019 m. I pusmetį (vidurkis, N=46(2)

 

2019 m. I pusmečio stiprieji ir tobulintini pamokos aspektai (proc., N=46):

 

2019 m. I pusmečio stebėtose pamokose vyraujanti paradigma (proc., N=46):

 

 


2018 m. I pusmečio vertinimo rezultatai:

 • vertinimas atliktas 75 mokyklose
 • šių mokyklų (+10; -5) jau galima rasti skiltyje Vertinimo rezultatai (+10; -5)
 • stebėtos 6145 pamokos/veiklos

 

Iš viso nuo 2007 m. vertintos 755 BU mokyklos arba 67,1 proc. nuo šiuo metu šalyje esančių (2010 m. vertinti 7 socializacijos centrai, o 2014 m. – 15 profesinių mokyklų):

 

2018 m. I pusmetį vertintų mokyklų veiklos sričių įvertinimas (dažnis, N=75):

 

2018 m. I pusmetį vertintų mokyklų stiprieji veiklos aspektai (proc., N=75):

 

2018 m. I pusmetį vertintų mokyklų tobulintini veiklos aspektai (proc., N=75):

 

2018 m. I pusmetį stebėtų pamokų kokybė (proc., N=75):

 

Pamokos komponentų įvertinimas 2018 m. I pusmetį (vidurkis, N=75):

 

2018 m. I pusmečio stiprieji ir tobulintini pamokos aspektai (proc., N=75):

 

2018 m. I pusmečio stebėtose pamokose vyraujanti ugdymo(si) paradigma (proc., N=75):

 


2017 m. vertinimo rezultatai:

 • vertinimas atliktas 68 mokyklose
 • šių mokyklų (+10; -5) jau galima rasti skiltyje Vertinimo rezultatai (+10; -5)
 • stebėtos 6796 pamokos/veiklos

Iš viso nuo 2007 m. vertinta 680 BU mokyklų arba 60,6 proc. nuo šiuo metu šalyje esančių (2010 m. vertinti 7 socializacijos centrai, o 2014 m. – 15 profesinių mokyklų):

 

Veiklos sričių vertinimas lygiu 2017 m. vertintose mokyklose (dažnis)(N=68):

 

2017 m. vertintų mokyklų stiprieji veiklos aspektai (proc.)(N=68):

 

2017 m. vertintų mokyklų tobulintini veiklos aspektai (proc.)(N=68):

 

2017 m. stebėtų pamokų kokybė (proc.) (N=68):

 

Pamokos komponentų įvertinimas 2017 m. (vidurkis) (N=68):

 

 

2017 m. stiprieji ir tobulintini pamokos aspektai (N=68):

 

Vyraujanti paradigma 2017 m. stebėtose pamokose (N=68):


2016 m. vertinimo rezultatai:

Veiklos sričių vertinimas lygiu 2016 metais vertintose mokyklose (dažnis):

veiklos sričių vertinimas 2016

 

2016 m. vertintų mokyklų stiprieji veiklos aspektai (proc.):

stiprieji aspektai.2016

 

2016 m. vertintų mokyklų tobulintini veiklos aspektai (proc.):

tobulintini aspektai.2016

 

Pamokos aspektų kokybė 2016 m.:

stebėtos pamokos 2016

 

Vyraujanti paradigma 2016 m. stebėtose pamokose:

paradigma 2016

 

2015–2016 m. m. vertintų mokyklų STIPRIEJI veiklos aspektai:

stiprieji

stip

 

2015-2016 m. m. vertintų mokyklų TOBULINTINI veiklos aspektai:

tobulintini


 

2015 m. vertinimo rezultatai:

2015 m. vertintų pamokų pasiskirstymas pagal ugdymo paradigmą (proc.):

paradigmos 2015m.

 

 2010–2012 m. ir 2013–2015 m. vertintų bendrojo ugdymo mokyklų dešimties stipriųjų veiklos aspektų (+10) palyginimas:

plius 10. 2015

 

2010–2012 m. ir 2013–2015 m. vertintų bendrojo ugdymo mokyklų penkių tobulintinų veiklos aspektų (-5) palyginimas:

minus 5. 2015m.

 

Pamokos aspektų kokybė 2011–2015 m.:

pamokos aspektai 2015 naujas

 


2014 m. vertinimo rezultatai:


 

2013 m. vertinimo rezultatai:

 • vertinimas atliktas 73 mokyklose,
 • stebėtos 6604 pamokos,
 • apklausta 7104 mokiniai, 9322 tėvai ir 1862 mokytojai*.
 • šių mokyklų (+10; -5) jau galima rasti skiltyje Vertinimo rezultatai (+10; -5)

* – nuo 2013 m.  buvo atliekami ir mokytojų nuomonių tyrimai.

 


 

Vertinimo rezultatai (+10; -5)

Išoriniai vertinimai savivaldybėse

Vertinamų mokyklų sąrašai

 

 


 

Puslapis „Vertinimai“ paskutinį kartą atnaujintas 2019-09-13