Dokumentai

2019-02-15 Įsakymas Nr. V-129

DĖL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIŲ MOKYKLŲ, KURIOSE 2019 METŲ I PUSMETĮ BUS ATLIEKAMAS RIZIKOS IŠORINIS VERTINIMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018-12-03 Įsakymas Nr. V-962

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-587 „DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS IŠORINIO VERTINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


2018-01-29 Įsakymas Nr. 2V-11

DĖL NACIONALINĖS MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2017 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 2V-127 „DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, KURIŲ VEIKLA BUS VERTINAMA 2018 METŲ I PUSMETĮ, TVARKARAŠČIO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, KURIŲ VEIKLA BUS VERTINAMA 2018 METŲ I PUSMETĮ, TVARKARAŠTIS

 


2017-11-07 Įsakymas Nr. V-856

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. SPALIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-741 „DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, KURIŲ VEIKLA BUS VERTINAMA 2018 METŲ I PUSMETĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 


2017-10-03 Įsakymas Nr. V-741

DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, KURIŲ VEIKLA BUS VERTINAMA 2018 METŲ I PUSMETĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017-10-03 Įsakymas Nr. V-742

DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, ATRANKOS KRITERIJŲ 2018 METŲ I PUSMEČIO IŠORINIAMS VERTINIMAMS

 


2017-10-02 Įsakymas Nr. V-734

IŠ DALIES PAKEISTAS MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, KURIŲ VEIKLA BUS VERTINAMA 2017 M., SĄRAŠAS


2017-05-02 Įsakymas Nr. V-322

DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS IŠORINIO VERTINIMO IŠORĖS VERTINTOJŲ ATRANKOS IR ATESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

 

MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, KURIŲ VEIKLA BUS VERTINAMA 2017 M. VERTINIMŲ TVARKARAŠTIS

 


 

2016-12-30 Įsakymas Nr. V-1167

DĖL švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. ISAK-587 „Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo


 

 2016-10-17 Įsakymas Nr. V-910

Dėl MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, KURIŲ VEIKLA BUS VERTINAMA 2017 METAIS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Įsakymo priedas. 2017 m. vertinamų mokyklų sąrašas


 

2016-04-15 Įsakymas Nr. V-340

Dėl MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, KURIŲ VEIKLA BUS VERTINAMA 2016 M. II PUSMETĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Įsakymo priedas. 2016 m. II pusm. vertinamų mokyklų sąrašas


 

2016-04-13 Įsakymas Nr. V-321

Dėl BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ATRANKOS KRITERIJŲ 2016 M. II PUSM. IŠORINIAMS VERTINIMAMS


 

2015-11-12 Įsakymas Nr. V-1165

Dėl 2016 m. I PUSM. VERTINAMŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Įsakymo priedas. 2016 m. I pusm. vertinamų mokyklų sąrašas.


 

2015-05-11 Įsakymas Nr. V-520

Dėl 2015 METAIS VERTINAMŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Įsakymo priedas. 2015 m. vertinamų mokyklų sąrašas


2015-05-11 Įsakymas Nr. V-521

Dėl BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ATRANKOS KRITERIJŲ 2015 M. IŠORINIAMS VERTINIMAMS PATVIRTINIMO

 


2014-09-16 Įsakymas Nr. V-811

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. LIEPOS 7 D. ĮSAKYMO NR.V-596 „DĖL MOKYKLŲ VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, KURIŲ VEIKLA BUS VERTINAMA 2014 METAIS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO, PAKEITIMO


2014-03-10 Įsakymas Nr. V-189

Dėl ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-587„DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORĖS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 


2013-03-26 Įsakymas Nr. V-248

Dėl ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. SPALIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-1445 „DĖL 2013 M. VERTINAMŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Įsakymo priedas. 2013 m. vertinamų mokyklų sąrašas.

 


2012-10-10 Įsakymas Nr. V-1445

Dėl 2013 METAIS VERTINAMŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Įsakymo priedas. 2013 m. vertinamų mokyklų sąrašas

 


2011-11-04 Įsakymas Nr. V-2066

Dėl 2012 METAIS VERTINAMŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Įsakymo priedas. 2012 m. vertinamų mokyklų sąrašas.

 


2010-12-27 Įsakymas Nr.V-2410

Dėl ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2010 M. SPALIO 11 D. ĮSAKYMO NR.V-1716 „DĖL 2011 METAIS VERTINAMŲ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 


2010-11-12 Įsakymas Nr. V-2023 

Dėl ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-587 ,,DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORĖS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 


2010-10-11 Įsakymas Nr.V-1716

Dėl 2011 METAIS VERTINAMŲ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Įsakymo priedas. 2011 m. vertinamų mokyklų sąrašas.

 


2010-10-11 Įsakymas Nr. V-1717 

Dėl ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-587 ,,DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORĖS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

1 priedas. Pamokos stebėjimo protokolas.

 


2010-02-04 Įsakymas Nr. V-166 

Dėl ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-587 ,,BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORĖS AUDITO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 


2009-03-30 Įsakymas Nr. ISAK-608 

Dėl ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-587 ,,DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORĖS AUDITO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Tvarkos aprašas. (Galiojanti suvestinė redakcija).

1 priedas. Pamokos stebėjimo protokolas.

2 priedas. Veiklos rodikliai.

3 priedas. Vertinimo lygiai.

4 priedas. Išorės vertintojų elgesio taisyklės.

5 priedas. Vertinimo planas.

 


2009-03-30 Įsakymas Nr. ISAK-607 

Dėl PRITARIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO REKOMENDACIJOMS

 


2009-02-18 Įsakymas Nr. ISAK-334 

Dėl ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1113 ,,DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORĖS AUDITO IŠORĖS VERTINTOJŲ ATRANKOS IR ATESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 


2007-06-05 Įsakymas Nr. ISAK-1113

Dėl BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS IŠORĖS AUDITO IŠORĖS VERTINTOJŲ ATRANKOS IR ATESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 


 

Puslapis „Dokumentai“ paskutinį kartą atnaujintas 2019-02-18