Dokumentai

 

2019-09-04 Įsakymas Nr. V-981

DĖL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIŲ MOKYKLŲ, KURIOSE 2019 METŲ II PUSMETĮ BUS ATLIEKAMAS RIZIKOS IŠORINIS VERTINIMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019-09-04 Įsakymas Nr. V-980

DĖL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIŲ MOKYKLŲ, KURIOSE 2019 METŲ II PUSMETĮ BUS ATLIEKAMAS VISUMINIS IŠORINIS VERTINIMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 


2019-02-15 Įsakymas Nr. V-129

DĖL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIŲ MOKYKLŲ, KURIOSE 2019 METŲ I PUSMETĮ BUS ATLIEKAMAS RIZIKOS IŠORINIS VERTINIMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018-12-03 Įsakymas Nr. V-962

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-587 „DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS IŠORINIO VERTINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


2018-01-29 Įsakymas Nr. 2V-11

DĖL NACIONALINĖS MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2017 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 2V-127 „DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, KURIŲ VEIKLA BUS VERTINAMA 2018 METŲ I PUSMETĮ, TVARKARAŠČIO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, KURIŲ VEIKLA BUS VERTINAMA 2018 METŲ I PUSMETĮ, TVARKARAŠTIS

 


2017-11-07 Įsakymas Nr. V-856

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. SPALIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-741 „DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, KURIŲ VEIKLA BUS VERTINAMA 2018 METŲ I PUSMETĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 


2017-10-03 Įsakymas Nr. V-741

DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, KURIŲ VEIKLA BUS VERTINAMA 2018 METŲ I PUSMETĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017-10-03 Įsakymas Nr. V-742

DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, ATRANKOS KRITERIJŲ 2018 METŲ I PUSMEČIO IŠORINIAMS VERTINIMAMS

 


2017-10-02 Įsakymas Nr. V-734

IŠ DALIES PAKEISTAS MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, KURIŲ VEIKLA BUS VERTINAMA 2017 M., SĄRAŠAS


2017-05-02 Įsakymas Nr. V-322

DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS IŠORINIO VERTINIMO IŠORĖS VERTINTOJŲ ATRANKOS IR ATESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

 

 


 

2016-12-30 Įsakymas Nr. V-1167

DĖL švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. ISAK-587 „Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo


 

 2016-10-17 Įsakymas Nr. V-910

Dėl MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, KURIŲ VEIKLA BUS VERTINAMA 2017 METAIS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Įsakymo priedas. 2017 m. vertinamų mokyklų sąrašas


 

2016-04-15 Įsakymas Nr. V-340

Dėl MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, KURIŲ VEIKLA BUS VERTINAMA 2016 M. II PUSMETĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Įsakymo priedas. 2016 m. II pusm. vertinamų mokyklų sąrašas


 

2016-04-13 Įsakymas Nr. V-321

Dėl BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ATRANKOS KRITERIJŲ 2016 M. II PUSM. IŠORINIAMS VERTINIMAMS


 

2015-11-12 Įsakymas Nr. V-1165

Dėl 2016 m. I PUSM. VERTINAMŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Įsakymo priedas. 2016 m. I pusm. vertinamų mokyklų sąrašas.


 

2015-05-11 Įsakymas Nr. V-520

Dėl 2015 METAIS VERTINAMŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Įsakymo priedas. 2015 m. vertinamų mokyklų sąrašas


2015-05-11 Įsakymas Nr. V-521

Dėl BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ATRANKOS KRITERIJŲ 2015 M. IŠORINIAMS VERTINIMAMS PATVIRTINIMO

 


2014-09-16 Įsakymas Nr. V-811

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. LIEPOS 7 D. ĮSAKYMO NR.V-596 „DĖL MOKYKLŲ VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, KURIŲ VEIKLA BUS VERTINAMA 2014 METAIS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO, PAKEITIMO


2013-03-26 Įsakymas Nr. V-248

Dėl ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. SPALIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-1445 „DĖL 2013 M. VERTINAMŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Įsakymo priedas. 2013 m. vertinamų mokyklų sąrašas.

 


2012-10-10 Įsakymas Nr. V-1445

Dėl 2013 METAIS VERTINAMŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Įsakymo priedas. 2013 m. vertinamų mokyklų sąrašas

 


 

 

Puslapis „Dokumentai“ paskutinį kartą atnaujintas 2019-10-22