Kvalifikacijos tobulinimas

2018 metai

„Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms“, 40 akad. val.

„Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijos įsivertinimas kokybės vadybos ir strateginio planavimo kontekste“, 6 akad. val.

2017 metai

„Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės tobulinimas naudojant bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo duomenis“, 6 akad. val.