Mokyklos tobulinimas

 

2017 m. elektroninis leidinys

Projektas „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“ 

 

„Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“

NMVA, pasibaigus ES SF projektui „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo ugdymo mokyklose (modelių sukūrimas),  pradeda savo vidinį projektą, finansuojamą iš biudžeto lėšų,  „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“. Projekto esmę sudaro tai, kaip mokytojų mokymasis daro įtaką mokinių mokymuisi ir jų pažangai bei pasiekimams.

MOKYTOJAI moko skaitymo kompetencijų (IQES Skaitymo strategijos); kaip jiems sekasi tai daryti, pasitikrina panaudodami individualų grįžtamąjį ryšį (toliau – GR) (paklausdami savo mokinių apie mokymo kokybę pasinaudodami IQES GR instrumentais)  ir kolegialų grįžtamąjį ryšį (toliau – KGR) (stebėdami vieni kitų pamokas ir teikdami vienas kitam KGR, taikydami IQES KGR metodiką)

MOKINIAI (pasirinktų klasių ir dalykų –  2015 m. 5 ir 7 klasės, dalykai – lietuvių k., istorija ir matematika) mokosi skaitymo kompetencijų, stebima jų pažanga (vertina mokytojai  ir patys mokiniai įsivertina) panaudojant instrumentus (mokymosi dienoraštis, voratinklis, aplankas ir kt. http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/mmkvi/)

Schema Nr. 1

(2015 m. kovą atliekamas diagnostinis mokinių skaitymo kompetencijų matavimas

2016 m. kovą – gegužę atliekamas pažangos pamatavimas (pasinaudojant standartizuotų testų užduotimis)

EIGOJE MOKYTOJAI  planuodami ugdymo turinį koreguoja jį pagal gautus pastebėjimus iš diagnostinių testų, GR ir KGR

GR ir KGR  metu gauti duomenys integruojami į mokyklos įsivertinimo duomenis,

Planuojamas mokyklos tobulinimas remiantis gautais duomenimis

PROJEKTO DALYVIAI – MOKYKLOS VADOVAI,  MOKYTOJAI rašo besimokančiojo refleksiją (dienoraštį), kuriame pasakoja apie projekto eigą, sėkmes, nesėkmes, pokyčius ir kt.

NMVA organizuoja mokymus apie skaitymo kompetencijų ugdymą, mokinių pažangos stebėjimą, planavimo ir įsivertinimo ryšį (per GR ir KGR link mokyklos įsivertinimo ir planavimo) ir t.t.

Schema Nr. 2

Shema Nr. 3

Dalyvaujančios mokyklos (mokyklų tinklas):

 1. Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla
 2. Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla
 3. Kauno Kovo 11-osios vidurinė mokykla
 4. Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla
 5. Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
 6. Utenos Krašuonos progimnazija
 7. Kėdainių r. Šėtos gimnazija
 8. Molėtų r. Giedraičių gimnazija
 9. VšĮ Vilniaus „Versmės“  katalikiškoji gimnazija
 10. Rokiškio r. Kamajų gimnazija
 11. Kelmės Šaukėnų gimnazija

Seminarai: 2015- I pusmetis:

 1. 2015-02-17 „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“ (įvadinis seminaras apie mokytojų mokymąsi, ugdymo komandos subūrimą))
 2. 2015-04-01 Lietuvių k., istorijos,  matematikos 2015-04-10, 5 ir 7 klasių mokinių diagnostinis vertinimas – užduotys, vertinimo instrukcija
 3. 2015-04-20 Skaitymo strategijų taikymas per lietuvių k., matematikos, istorijos pamokas (Kas yra Skaitymo strategijos pagal IQES, diagnostinių testų apžvalga, kaip veiksmingai taikyti skaitymo strategijas).
 4. 2015-05-08  –  Mokinių mokymosi pažangos stebėjimas, fiksavimas, matavimas.  Aplankai, dienoraščiai, įsivertinimas, planavimas.

https://iqesonline.lt/index.cfm?id=d9cba350-441e-a138-8254-3b13fd3247c8

Kolegialaus grįžtamojo ryšio diegimas

 

https://iqesonline.lt/index.cfm?id=d9cba350-441e-a138-8254-3b13fd3247c8

Kolegialaus grįžtamojo ryšio organizavimas

 

https://iqesonline.lt/index.cfm?id=77f633c6-441e-a138-8254-79b3d4e34440

Skaitymo kompetencijų ugdymo metodika


 

iqes.2

 

Tiesioginėje internetinėje sistemoje IQES online Lietuva visi mokytojai ras ir galės naudotis profesionaliai parengtais metodų rinkiniais ir papildoma medžiaga įvairiomis temomis.
IQES online Lietuva siūlo prie sistemos prisiregistravusioms mokykloms profesionaliai parengtus instrumentus mokyklos veiklos kokybei įsivertinti bei gausybę instrumentų grįžtamajam ryšiui gauti.

IQES online Lietuva galima patekti paspaudus nuorodą: https://iqesonline.lt/index.cfm)

 

Naudojimosi tiesiogine internetine sistema www.iqesonline.lt (IQES online Lietuva) statistika

www.iqesonline.lt (IQES online Lietuva) – tiesioginės internetinės sistemos partneris Šveicarijos įmonė IQES GmbH pateikė 2014-2016 m. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų IQES online Lietuva panaudojimo statistiką: nuo 2014 metų pradžios iki 2016 metų rugsėjo mėnesio Lietuvoje atlikti 8972 vertinimai, kuriuose dalyvavo 1 169 286 respondentai. Tikėtina, kad mokyklos tikslingai panaudoja vertinimų metu gautą informaciją savo pažangos identifikavimui, planavimui, kokybės sampratos kūrimui bei ugdymo proceso tobulinimui. IQES online Lietuva naudotojai ne tik atlieka vertinimus, bet aktyviai naudojasi bibliotekos bei grįžtamojo ryšio instrumentų metodine medžiaga – per minėtą laikotarpį iš tiesioginės internetinės sistemos parsisiųsta 140 000 dokumentų, iš jų – 92 500 bibliotekos dokumentų bei 36 739 – grįžtamojo ryšio instrumentų.

Plačiau su IQES online Lietuva panaudojimo statistika Lietuvoje galima susipažinti šiame dokumente:

IQES online Lietuva Usage Statistics 2014-2016 (anglų kalba)

 

 

NMVA nufilmuotos pamokos – „Sėkmės istorijos“ (kūno kultūros, dailės, biologijos ir chemijos pamokos) yra metodinės priemonės mokytojams analizuojant pamokos struktūrą, mokymą ir mokymąsi, vertinimą ir kitus pamokos aspektus. Pamokas gali peržiūrėti ir atsiųsti į savo kompiuterį kiekvienas portalo lankytojas​.

http://portalas.emokykla.lt/ksm/default.aspx