Įsivertinimo rezultatai

 

Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa už 2017-2018 m. m. (2018 m.)

Anketa už 2017–2018 mokslo metus arba 2018 kalendorinius metus sudaryta siekiant įgyvendinti Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją ir remiasi Geros mokyklos koncepcijos pagrindu, kurios centre mokinių branda, pasiekimai ir pažanga. Kiekvieno mokinio pažanga susijusi su mokyklos pažanga, tai svarbiausias pažangos aspektas įgyvendinant pagrindinę mokyklos misiją.

Jūsų patogumui įsivertinimo ir pažangos anketos informacijai kaupti bei duomenims išsisaugoti savo kompiuteryje pridedame Microsoft Word formato anketą.

Jeigu kiltų klausimų, galima pažiūrėti 2018 m. lapkričio 14 d. „Mokytojo TV“ įrašą „Mokyklų įsivertinimas ir pažanga“.

RAŠTAS

ANKETA

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad anketą šiais metais reikia užpildyti per du kartus paspaudus atskiras nuorodas:

Duomenis bendrojo ugdymo mokyklos pateikti gali paspaudusios šią nuorodą (be 4 anketos klausimo): http://www.nmva.smm.lt/anketa-isivertinimui/

Prašome 4 anketos klausimą užpildyti atskirai pildant šią nuorodą http://www.nmva.smm.lt/bendrojo-ugdymo-mokyklu-2017-2018-m-m-2018-m-isivertinimo-ir-pazangos-anketa/

 

Dėmesio! Jeigu nepavyksta pateikti 4 klausimo duomenų pildant šią nuorodą, prašome atsiųsti 4 klausimo duomenis drauge su informacija apie mokyklą ir įsivertinimo laikotarpiu Word formatu elektroninio pašto adresu edita.gailiute@nmva.smm.lt

Atsiprašome mokyklų dėl internetinės sistemos nesklandumų pateikiant įsivertinimo duomenis.

Online sistema veiks iki vasario 28 d.

 

Edita Gailiūtė

Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė

El. paštas edita.gailiute@nmva.smm.lt

 

 

Ar reikėtų atsakinėti į pateiktus IQES online klausimyne teiginius apie integruotą užsienio kalbų ir dalykų mokymą visiems tėvams?

 

Švietimo ir mokslo ministerijai yra aktualu išsiaiškinti EMILE ir CLIL programų (dalykų mokymo užsienio kalba) aktualumą mokykloms. Dėl to į įsivertinimo ir pažangos anketą už 2018 metus yra įtraukti klausimai ne tik administracijos darbuotojams, bet ir tėvams bei vaikams, norint sužinoti visos bendruomenės požiūrį į šį konkretų klausimą. Klausimai, susiję su kalbomis (klausimynų vaikams ir tėvams 14–18 klausimai), yra tik 2018 metų anketoje, vėlesniais metais šie klausimai nebus kartojami.

 

Įsivertinimo ir pažangos anketa yra identiška visoms mokykloms, vykdančioms bendrojo ugdymo programas, tam, kad būtų galima matyti ir lyginti duomenis nacionaliniu mastu, pastebėti bendras tendencijas tam tikrais klausimais. Jei specialiosioms mokykloms pateikiami klausimai skirtųsi nuo likusioms mokykloms pateikiamų klausimų, atsakymai į juos negalėtų būti įtraukiami į bendrą analizę.

 

Šių metų anketoje didelė dalis klausimų tinka visiems vaikams ir jų tėvams, pavyzdžiui:

„Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant“;

„Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu“;

„Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė“;

„Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę“;

„Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus mokykloje“.

 

Į tuos klausimus, kurie neatitinka Jūsų mokyklos ir vaikų ugdymosi poreikių specifikos, galima neatsakyti. Tokia galimybė (pasirinkimas anketoje „Nėra duomenų“) yra numatyta būtent tokiems atvejams.


www.iqesonline.lt galimybės mokyklos veiklai įsivertinti, grįžtamojo ryšio kultūrai

mokykloje plėtoti ir pamokai tobulinti panaudojimo galimybės.

Kaip mokyklos gali panaudoti IQES

Pamokos įsivertinimas, grįžtamasis ryšys pasitelkiant IQES

IQES duomenų interpretacija


2016−2017 m. m. mokyklų veiklos įsivertinimo rezultatai:

Įsivertinimo ir pažangos anketos rezultatai 2016-2017 m. m.

2017 m. mokyklų pažangos ataskaitos čia.


2015−2016 m. m. mokyklų veiklos įsivertinimo rezultatai:

Įsivertinimo ir pažangos anketos rezultatai 2015-2016 m. m.

2016 m. mokyklų pažangos ataskaitos čia.


2014−2015 m. m. mokyklų veiklos įsivertinimo rezultatai:

Įsivertinimo ir pažangos anketos rezultatai 2014-2015 m. m.

2015 m. mokyklų pažangos ataskaitos čia.


2013−2014 m. m. mokyklų veiklos įsivertinimo rezultatai:

Įsivertinimo ir pažangos anketos rezultatai_2013-2014 m. m.

2014 m. mokyklų pažangos ataskaitos čia.


2012−2013 m. m. mokyklų įsivertinimo rezultatų suvestinė:

Mokyklų veiklos kokybės tobulinimo aspektai

Mokyklų pažangos kokybinė analizė (su skaidrių komentarais)

2013 m. mokyklų pažangos ataskaitos čia.


2011−2012 m. mokyklų įsivertinimo rezultatų suvestinė


2010−2011 metų įsivertinimo rezultatų suvestinė


2009−2010 metų įsivertinimo rezultatų suvestinė


2008−2009 metų įsivertinimo rezultatų suvestinė


2007−2008 m. vidaus audito suvestinė:

I dalis        II dalis      III dalis

 

 

 


 

Puslapis „Įsivertinimo rezultatai“ paskutinį kartą atnaujintas 2019-02-12