EURYDICE naujienos

InstructionTime 2016-17 - CoverEuropos Sąjungos Taryba išsikėlė tikslą iki 2020 m.  sumažinti 15-mečių, turinčių žemus skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų pasiekimus, skaičių iki mažiau nei 15%. Kaip Europos šalys ketina šio tikslo pasiekti?

Efektyvus mokymasis priklauso nuo daugelio veiksnių, tačiau vienas esminis elementas mokinių mokymesi yra jiems prieinamas mokymo laikas. Kaip šalys gali geriausiai organizuoti ribotą laiką tarp skirtingų dalykų, užtikrinant, kad visi mokiniai turėtų galimybę plėtoti savo mokymosi potencialą įvairiose srityse?

Šioje ataskaitoje nagrinėjamas rekomenduojamas minimalus mokymo laikas bendrajame ugdyme 2016-2017 m. m. 42 Europos švietimo sistemose. Ataskaitoje pateikiamos nacionalinės diagramos, iliustruojančios duomenis pagal šalis ir pagal mokomąjį dalyką. Lyginamoji apžvalga nagrinėja politikos pokyčius, kurie įvyko per pastaruosius metus dėl rekomenduojamo mokymo laiko ir jo pasiskirstymo tarp  dalykų. Ypatingas dėmesys skiriamas keletui dalykų, kurie šiuo metu ypač svarbūs Europos lygmeniu: skaitymas, rašymas ir literatūra, matematika, gamtos mokslai, kalbos ir kūno kultūra.

„Eurydice“ tinklas daugiau nei du dešimtmečius renka duomenis apie mokymo laiką ir nuo 2010 m. kasmet atnaujinamus duomenis galima rasti „Eurydice“ interneto svetainėje.

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe


 

Cover_Evidence_Based.indd

Tam, kad įrodymais grįsta politika būtų veiksminga ji reikalauja aukštos kokybės įrodymų. Kokio tipo įrodymai yra naudojami švietimo politikos kūrimui? Kokie panašumai ir skirtumai vyrauja tarp Europos šalių naudojant įrodymus? Kokios rūšies paramos mechanizmai egzistuoja siekiant paremti įrodymais pagrįstą politikos formavimą?
EURYDICE naujausias leidinys „Paramos sistemos įrodymais grįstos švietimo politikos formavimui“ (anglų k. Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education) pateikia tam tikrus  atsakymus. Ataskaitoje palyginamos institucijos ir praktikos formuojant įrodymais pagrįstą politiką, taip pat įrodymų prieinamumas. Šiame leidinyje pateikiami konkretūs pavyzdžiai, kaip skirtingose šalyse naudojami įrodymai politikos formavimui.

Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education.

 


 

entrepreneurship.Išversta į lietuvių kalbą Eurydice ataskaita Verslumo ugdymas Europos mokyklose (lietuvių k.).

„Entrepreneurship Education at School in Europe“ (anglų k.).

Lyginant su 2012 m. parengta „Eurydice“ ataskaita apie verslumo ugdymą, ši nauja 2015 m. analizė fiksuoja naujausius pokyčius Europoje. Joje pateikiama atnaujinta ir išsamesnė informacija apie strategijas, ugdymo ir mokymosi rezultatus, ji taip pat apima naujas temas, kaip antai finansavimo schemas ir mokytojų švietimą. Ataskaitoje pateikiama 2014 – 2015 m. apibendrinta informacija, surinkta iš 33 „Eurydice“ tinkle dalyvaujančių šalių. Be to, ataskaitos pabaigoje pateikiama atskirų šalių informaciniai aprašai, apžvelgiantys verslumo ugdymą toje šalyje.

 


 

virželis1.National_Tests_LanguagesKalbų mokėjimo lygis vidurinio mokymo įstaigose: Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga – 2014–2015 mokslo metai (lietuvių k.)

Šioje ataskaitoje pateikiama Europos nacionalinių testų, vertinančių kalbų mokėjimo lygį vidurinio mokymo įstaigose, lyginamoji apžvalga. Analizė apima tokius aspektus kaip vis didėjančią nacionalinių kalbų testų svarbą, testų tikslus, vertinamus įgūdžius, jų prasmę siekiant užtikrinti nuoseklias ir patikimas vertinimo procedūras ir Bendros Europos kalbų mokėjimo orientacinės sistemos įtaką nacionaliniams testams.

Pateikiama informacija iš 28 ES šalių taip pat iš Islandijos, Norvegijos, Lichtenšteino, Turkijos, Juodkalnijos ir Serbijos. Ataskaitiniai metai 2014–2015 mokslo metai.

 


 

Fees and Support 2016_17 - CoverKur Europoje studentai gali studijuoti nemokamai ir kuriose šalyse yra didžiausi mokesčiai? Kokia finansinė parama yra siūloma studentams ir kas iš tikrųjų ją gauna?
Kai mokiniai planuoja studijuoti aukštosiose mokyklose, svarbus elementas apsisprendžiant yra, kiek tai kainuos ir ar jie gali gauti finansinę paramą. Europoje, kur žmonės gali studijuoti kitose šalyse, yra labai  svarbu gauti patikimą informaciją apie aukštojo mokslo kainą.
„Eurydice“ tinklas ką tik išleido naują metinę ataskaitą, kuri atsako į šiuos ir kitus klausimus.

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2016/17

 


 

ELET.2016.

Kaip spręsti ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo ir mokymo sistemos klausimą?

Šioje „Eurydice“ švietimo problemos analizėje yra pateikta bendros „Eurydice“ ir CEDEFOP ataskaitos Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures santrauka, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas bendrajam ugdymui mokyklose. 2014 m. lapkričio mėn. paskelbta ataskaita buvo parengta augant politiniam susidomėjimui nacionaliniu ir Europos lygmenimis. Ataskaita „Mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas: pagrindinės gairės ir politinės paramos priemonės“ (angl. Reducing Early School Leaving: Key Messages and Policy support) (Europos Komisija, 2013) pagrįsta pagrindiniais politiniais pranešimais, pateiktais Europos Komisijos teminės darbo grupės dėl ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos (angl. Thematic Working Group on Early School Leaving under the auspices of the European Commission) baigiamojoje ataskaitoje. Šioje švietimo problemos analizėje pagrindinis dėmesys skiriamas toms bendrojo ugdymo sritims, kuriose švietimo politikų sprendimai gali turėti didžiausią tiesioginį poveikį. Trumpose atvejų analizėse pateikiami išsamios, įrodymais grįstos politikos, kurios tikslas – užkirsti kelią ankstyvajam pasitraukimui iš švietimo ir mokymo sistemos ir remti mokymąsi, pavyzdžiai.

 

 


Puslapis „EURYDICE naujienos“ atnaujintas 2017-06-08