Bendrojo ugdymo mokyklų 2017–2018 m. m. (2018 m.) įsivertinimo ir pažangos anketa

* – privalomi užpildyti laukai

 

Patariame vienu prisėdimu įrašyti arba įklijuoti (Ctrl+C, Ctrl+V) visą informaciją kiekviename anketos laukelyje. Rekomenduojame pildyti anketą su Google Chrome, Internet Explorer naršyklėmis.

Prašome 4 anketos klausimą užpildyti atskirai pildant šią nuorodą http://www.nmva.smm.lt/bendrojo-ugdymo-mokyklu-2017-2018-m-m-2018-m-isivertinimo-ir-pazangos-anketa/

 

Informaciją anketos pildymo klausimais teikia:

Laima Gudaitė ir Edita Gailiūtė tel. (8 5) 204 53 73

2017–2018 M. M. (2018 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA

 • Toliau 1 / 6
 
 
 • Toliau 2 / 6
 
 

  3. Remdamiesi 2 klausime nurodyta įsivertinimo metodika, žemiau pateiktuose klausimuose nurodykite po vieną tikslų prioritetiškai svarbiausią stiprųjį, silpnąjį ir pasirinktą tobulinti kitais metais, t.y. 2019 metais (2018–2019 m. m.) rodiklio numerį.

 • Rodiklis susideda iš trijų skaičių. Prie kiekvieno nurodyto rodiklio įrašykite vieną tikslų jo raktinį žodį, esantį metodikoje šalia rodiklio (pavyzdžiui, rodiklis 241, jo raktinis žodis „Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys“).
 • 3.1. Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai

 • 3.2. Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai

 • 3.3. Nurodykite, kurią veiklą tobulinsite 2019 metais (2018–2019 m. m.)

 • Toliau 3 / 6
 

3.4. MOKYKLOS PAŽANGA. Kas mokykloje pagerėjo, kai Jūs tobulinote pasirinktą veiklą 2018 metais (2017–2018 m. m.)?

  Atsakyme remkitės praeitais metais (2017–2018 m. m., 2018 m.) pateiktos Jūsų anketos duomenimis: kokį rodiklį pasirinkote tobulinti ir kaip sekėsi tai daryti (pernykštės anketos 3.3. klausimas).

 • Toliau 4 / 6
 

5. INTEGRUOTOS UŽSIENIO KALBŲ IR DALYKŲ PAMOKOS

 • 5.3. Kokie Jūsų mokyklos planai įgyvendinti integruotą užsienio kalbų ir dalykų mokymąsi? Prie kiekvieno punkto pasirinkite Jums tinkantį atsakymą („Taip“ arba „Ne“).

 • Toliau 5 / 6
 

6. IQES APKLAUSOS. Naudodamiesi www.iqesonline.lt sistema atlikite mokinių bei tėvų/globėjų apklausą ir įrašykite apibendrintus rezultatus.

  6.1. Bendra informacija apie mokinių apklausą:

 • 6.2. Nurodykite 5 aukščiausių ir 5 žemiausių verčių vaikų apklausos reikšmes.

  6.2.1. Mokinių nuomonė apie mokyklą: aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai (parašykite 5 aukščiausios vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš www.iqesonline.lt)

 • 6.2.2. Mokinių nuomonė apie mokyklą: žemiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai (parašykite 5 žemiausios vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš www.iqesonline.lt)

 • 6.3. Mokinių nuomonė apie mokyklą

  6.3.1. Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius

 • 6.3.2. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems

 • 6.3.3. Man yra svarbu mokytis

 • 6.3.4. Mokykloje aš sužinau aiškią informaciją apie tolimesnio mokymosi ir karjeros (profesijos pasirinkimo) galimybes

 • 6.3.5. Į mokyklą einu su džiaugsmu

 • 6.3.6. Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau

 • 6.3.7. Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė

 • 6.3.8. Mano mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno mokinio nuomonę, apsvarstomi teikiami pasiūlymai

 • 6.3.9. Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla

 • 6.3.10. Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti

 • 6.3.11. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis

 • 6.3.12. Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės

 • 6.3.13. Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti

 • 6.3.14. Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir pan.) pamokose būtų mokoma užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalba, noriai eičiau į tokias pamokas

 • 6.3.15. Įvairių dalykų mokymas užsienio kalba tik praturtintų gimtąją kalbą

 • 6.3.16. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose

 • 6.3.17. Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir praturtintų gimtosios kalbos mokėjimą

 • 6.3.18. Man labai patinka integruotos pamokos, kai vienoje pamokoje mokoma kelių dalykų (pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir lietuvių kalbos, dailės ir muzikos, ir pan.)

 • 6.4. Bendra informacija apie tėvų apklausą:

 • 6.5. Nurodykite 5 aukščiausių ir 5 žemiausių verčių tėvų apklausos reikšmes.

  6.5.1. Tėvų nuomonė apie mokyklą: aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai (parašykite 5 aukščiausios vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš www.iqesonline.lt)

 • 6.5.2. Tėvų nuomonė apie mokyklą: žemiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai (parašykite 5 žemiausios vertės teiginius su vidurkiais, gautus iš www.iqesonline.lt)

 • 6.6. Tėvų nuomonė apie mokyklą:

  6.6.1. Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant

 • 6.6.2. Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam

 • 6.6.3. Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime

 • 6.6.4. Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes

 • 6.6.5. Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu

 • 6.6.6. Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė

 • 6.6.7. Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė

 • 6.6.8. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais

 • 6.6.9. Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla mokiniams yra įdomi ir prasminga

 • 6.6.10. Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę

 • 6.6.11. Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus

 • 6.6.12. Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus

 • 6.6.13. Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi

 • 6.6.14. Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir pan.) pamokose būtų mokoma užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalba, noriai leisčiau savo vaiką į tokias pamokas

 • 6.6.15. Įvairių dalykų mokymas užsienio kalba tik praturtintų gimtąją kalbą

 • 6.6.16. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose

 • 6.6.17. Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir praturtintų gimtosios kalbos mokėjimą

 • 6.6.18. Mano manymu yra labai gerai, kai vienoje pamokoje mokoma kelių dalykų (pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir lietuvių kalbos, dailės ir muzikos, ir pan.)

 

Dėkojame už Jūsų laiką, skirtą anketos pildymui. Jeigu jau užpildėte anketą, spauskite ,,siųsti"

 • 6 / 6