Kviečiame į tęstinį seminarą „Ilgalaikių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas: duomenimis grįsti sprendimai“

Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyrius organizuoja tęstinį seminarą tema „Ilgalaikių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas: duomenimis grįsti sprendimai“. Seminaras vyks 2019 metų lapkričio 8 ir gruodžio 6 dienomis. Jis skirtas akredituotų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, švietimo pagalbos įstaigų vadovams ir darbuotojams, atsakingiems už pedagogų, mokyklų vadovų profesinį tobulėjimą, kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą.

Seminaro metu numatoma analizuoti, praktiškai nagrinėti apibendrintus bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų įsivertinimo ir pažangos duomenis, pažangos aprašymus, naudojantis jais numatyti pasiūlymus pedagogų profesiniam tobulėjimui. Taip pat aptarsime, į ką atkreipti dėmesį rengiant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas, kokioms mokyklų vadovų kompetencijoms skirti dėmesio.

 

Būtina išankstinė seminaro dalyvių registracija.

 

REGISTRACIJA į tęstinį seminarą (lapkričio 8 ir gruodžio 6 d.) baigta

 

Seminaras vyks Nacionalinėje švietimo agentūroje, M. Katkaus g. 44, Vilniuje.

 

Planuojama seminarų trukmė – 10.00–16.00 val.

Kviečiame registruotis ir dalyvauti ne daugiau kaip 2 atstovus iš vienos institucijos. Užsiregistravę dalyviai įsipareigoja dalyvauti abiejose tęstinio seminaro dalyse.

Seminaras nemokamas.

 

Informaciją seminaro turinio ir registracijos klausimais teikia Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė, el. p. ingrida.sedeckyte-lagunaviciene@nmva.smm.lt, tel. (8 5) 276 5992.

 

Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė

Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus metodininkė

El. p. ingrida.sedeckyte-lagunaviciene@nmva.smm.lt