Įvyko apskritojo stalo diskusija „Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo patirtys Lietuvoje ir užsienio šalyse“

 

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) apskritojo stalo diskusijoje 2019 m. spalio 9 d. dalyvavo įvairių savivaldybių specialistai, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų atstovai, stažuočių Berlyne, Airijoje ir Nyderlandų Karalystėje (Olandijoje) dalyviai.

Renginio metu buvo diskutuojama apie iššūkius ir problemas ikimokykliniame, priešmokykliniame ugdyme veiklos kokybės aspektu, kokias savivaldybių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problemas galėtų padėti spręsti veiklos kokybės vertinimas, kokių instrumentų reikėtų kuriant įrodymais grįstą pokyčių kultūrą.

Renginyje buvo prisimintos stažuočių Airijoje ir Berlyne patirtys, pristatyta stažuotės Nyderlandų Karalystėje (Olandijoje) patirtis bei išnagrinėtas Lietuvos savivaldybėse taikomas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos vertinimas.

Pristatymai

Stažuotė Berlyne (Vokietija): vokiškos pamokos lietuviškame kontekste (dr. Albinas Kalvaitis)

Airijos ankstyvojo ugdymo įstaigų veiklos vertinimo patirtis (dr. Rima Zablackė)

Veiklos kokybės įsivertinimo patirtis Vilniaus rajono Pagirių gimnazijoje (Gražina Rudienė)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės vertinimo patirtis Klaipėdos mieste (Rima Rupšienė)

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokyklų veiklos vidinio ir išorinio vertinimo patirtys (Ramunė Šileikienė, Alma Simonavičienė)

Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimo patirtis (Zina Langaitienė, Edita Gaižauskienė)

Renginio akimirkos

 

 

autor. Birutė Rutkauskienė

 

Birutė Rutkauskienė

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) veiklos Nr. 1.1 metodininkė

El. paštas birute.rutkauskiene@nmva.smm.lt